Tarifit

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Tarifit (qqaren as Tamaziɣt di Arif) d tantala d Tamaziɣt i ssawalen Irifiyen di ugafa n tmurt n Merruk.

Tutlayin deg Arrif

Tantala Tarifit (Tamaziɣt n Arrif) ssawalen-it 3,5 imelyan n imdanen.

Haten imgirrden ger Tarifit d tanaliwin Timaziɣin nniḍen:

  • /l/ yuɣal-d /ř/, Amedya : aɣyul -> aɣyuř
  • Ur nentiq ara /r/ asmi yellan qbel asekkil: taddart -> taddaat.

Lemmer tella tiɣra mbeɛd /r/ a t-nenteq, Amedya : nenṭeq /r/ n tamara.

  • /ll/ yuɣal-d /ǧ/, Amedya : yelli -> yeǧi.
  • /lt/ yuɣal-d /č/, Amedya : weltma -> wečma.
  • S umata /k/ yuɣal-d /c/.
  • Aṭas n tikwal, ur nenteq ara awṣil a-, Amedya : afus -> fus
Asekkil di Tmaziɣt n Arrif Awal di Tmaziɣt n Arrif Awal-nni deg tantalawin tiyaḍ Anamek s teqbaylit
Ř ř ul ul
aɣyuř aɣyul aɣyul
awař awal awal
dj azeǧif azellif aqerru/ixf
yeǧa yella yella
ajeǧid agellid agellid
Č č wečma weltma ultma
tacemřač tacemlalt amellal
taɣyuč taɣyult taɣyult
Tamaziɣt
Muritanya : Zenaga - Merruk : Tarifit | Tamaziɣt | Tacelḥit | Senhaja n Srair | Figuig | Taɣumarit - Ledzayer : Taqbaylit | Tacawit | Tumẓabt | Teggargrent | Tacenwit | Qsur n Wehran | Gurara - Tunes : Tasendit | Tajerbit | Tamaẓret | Dwiret - Libya : Tanfusit | Zwara | Ghadames | Ghat | Tasoknit | El-Fogaha | Augila - Lmaṣer : Tasiwit - Ṣṣeḥra : Tamahaq | Tetserret - Tigzirin Tiknariyin : † Tagančit