Tarifit

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Tarifit (qqaren as Tamaziɣt di Arif) d tantala d Tamaziɣt i ssawalen Irifiyen di ugafa n tmurt n Merruk.

Tutlayin deg Arrif

Tantala Tarifit (Tamaziɣt n Arrif) ssawalen-it 3,5 imelyan n imdanen.

Haten imgirrden ger Tarifit d tanaliwin Timaziɣin nniḍen:

  • /l/ yuɣal-d /ř/, Amedya : aɣyul -> aɣyuř
  • Ur nentiq ara /r/ asmi yellan qbel asekkil: taddart -> taddaat.

Lemmer tella tiɣra mbeɛd /r/ a t-nenteq, Amedya : nenṭeq /r/ n tamara.

  • /ll/ yuɣal-d /ǧ/, Amedya : yelli -> yeǧi.
  • /lt/ yuɣal-d /č/, Amedya : weltma -> wečma.
  • S umata /k/ yuɣal-d /c/.
  • Aṭas n tikwal, ur nenteq ara awṣil a-, Amedya : afus -> fus
Asekkil di Tmaziɣt n Arrif Awal di Tmaziɣt n Arrif Awal-nni deg tantalawin tiyaḍ Anamek s teqbaylit
Ř ř ul ul
aɣyuř aɣyul aɣyul
awař awal awal
dj azeǧif azellif aqerru/ixf
yeǧa yella yella
ajeǧid agellid agellid
Č č wečma weltma ultma
tacemřač tacemlalt amellal
taɣyuč taɣyult taɣyult
Tamaziɣt
Muritanya : zenaga - Merruk : tarifit | tamaziɣt | tacelḥit | Senhaja n Srair | Figuig - Ledzayer : taqbaylit | tacawit | tumẓabt | teggargrent | tacenwit | qsur n Wehran | Gurara - Tunes : tasendit | tajerbit | Tamaẓret | Dwiret - Libya : tanfusit | Zwara | Ghadames | Ghat | tasoknit | El-Fogaha | Augila - Lmaṣer : tasiwit - Ṣṣeḥra : tamahaq - Tigzirin Tiknariyin : † tagančit