Sebta

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Sebta (Taspenyulit : Ceuta) d tamdint ay d-yezgan deg ugafa n Merruk yerna teṭṭef-itt Spenyul. Tajumma-nnes 18,5 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 75.276 n yimezdaɣen : llan gar-asen Ispenyulen ed Yimaziɣen.