Asebter agejdan

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Mreḥba yis-wen ɣer Wikipedia
Asenfaṛ n tasanayt tilellit i tzemrem ad tsileɣem
4 869 imagraden s teqbaylit, nebɣa kteṛ !
Lexmis 29 tuber n 2020.
Amedya i tilifun i ttwerfeden
Wikipedia s tutlayin timaziɣin nniḍen:
Tacawit - Tacelḥit - Tarifit - Tamaziɣt n weṭlas alemmas - Tamaziɣt tafuṣḥit tamerrukit

Amagrad n wass

Timiwa ideg ttidiren Yikurdiyen.

Takurdit d isem ay ssexdamen i snat n tutlayin yettemcabin mliḥ, ttmeslayen-tent wazal n 13 n yimelyunen n yemdanen di tama-nni n Asya umi qqaren Kurdistan. Tamenzut d tutlayt takurmanjit (neɣ takurdit n ugafa), ma d tis snat d tutlayt tasuranit (neɣ takurdit n wenẓul), ay ttmeslayen wazal n 2.800.000 n yemdaben du Lɛiraq akk d 3.000.000 n yemdanen di Iran.

Takurmanjit, tin ay ttmeslayen waṭas n medden, ad tt-naf dɣa s waṭas di Tturk. (Kemmel taɣuri...)

Tteṣwira n wass

29 Tuber

Jean d'Alembert

Wid ilulen ass n 29 Tuber

Wid yemmuten ass n 29 TuberTazwart

Wikipedia d asenfaṛ n tasanayt tamazdayt iserkeben ɣef Internet, tameɣradit, agettutlayt dɣa tessexdem s amenzay n wiki. Amesɣaru n Wikipedia d tufka n ugbur ilelli. Yal yiwen yezmer ad t-iseqdec, ad t-ibeddel, ad t-isileɣ.

Asegrer n usenfaṛ agi i sbadu s imenzayen imsnulfuyen. Agbur-is i seḥbiber s licence Creative Commons by-sa dɣa yezmer ad yilli yenɣel s turagt nni — ɣas ma i amesɣaru amzenzi — s leqdar n tiwtiltin.

Imira, Wikipedia s teqbaylit i ttkel 4 869 imagraden.

Attekki

Yal yiwen yezmer ad yernu s udwal agbur s weskar uqqin, ilaq kan ilugan ad illin qaderen; amedya: aselken n ugbur neɣ asidmer n imagraden.

Llan aṭas isebtaren n tallalt, ladɣa iwakken ad nesnulfu amagrad, ad nbeddel asebter neɣ ad ad nesɣer-d tugna. Tzemrem ad tsersem asteqsi.

Tajmaɛt

Deg Aɣrud, 10 131 imiḍanen n imseqdacen snulfan ɣef Wikipedia, dɣa, gar-asen, 27 llan urmiden deg ayyur aneggaru. Akk wid yesnulfan imagraden, sseqdacen s lbaṭel ; Sileɣen tajmaɛt tamazdayt, war aɣella, anda imedrawen Sersiyen ussisen-nsen deg isenfaṛen isentalen dɣa d aṭas tallunin n amyannan.

Isqardecen d tamawin af imagraden: ansuf yis-sen! Isebtaren n amyannan seqdacen i ussegrew n tisnezgimin d timaduzin iwakken ad nsileɣ imagraden.

Isenfaren aytmaten

Wikamawal
Wikamawal
Amawal ameɣradi