Tutlayt tacelḥit

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
(Yettusmimeḍ seg Tacelḥit)
Jump to navigation Jump to search
Tacelḥit
ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ Tašəlḥiyt
Aẓaran deg Merruk
Tamnaḍt Aṭlas, Ssus, Darɛa
Agdud Icelḥiyen
At tutlayt tayemmat
7,060,000 (2016)[1]
Ingalen n tutlayt
ISO 639-3 shi
Glottolog tach1250[2]
Tachelhit.png
  Asideg n Tacelḥit deg Merruk
Amerruki arisawal Tacelḥit.

Tacelḥit d tutlayt i ttmeslayen Icelḥiyen, d yiwet si tutlayin timaziɣin, yuɣ lḥal tettas-d d nettat i d tamezwarut si tama n wemḍan n yemdanen i tt-iheddren, seg wakken wwḍen ahat 12 imelyan, syin teṭṭafar-itt-id teqbaylit. Ma ɣas tutlayt tamaziɣt, zik, tettwaru s isekkilen n tifinaɣ, ila tura mas titaran s isekkilen ilatiniyen neɣ s isekkilen aɛraben, maca iseggasen-a igguran iɛawd daḥ IRCAM iseffeɣ-d yiwet lmarka tajdidt f tifinaɣ taqburt. Imyura i d-yessufuɣen idlisen, nutni deg tuget deg-sen ttarun s isekkilen ilatiniyen n temɛemmrit.

Ɣas akken ula d tacelḥit kecmen-tt wawalen n taɛrabt, nezmer ad d-nini belli d tantala ideg ttuḥerzen ddeqs n wawalen imaziɣen iḥeqqaniyen ; meḥsub ugar tiyaḍ, amedya d izwilen (chiffres) i d-mazal deg-s ar assa, ayen yeǧǧan Iqbayliyen i d-yelhan d usegmi n tutlayt-nsen d usekfel n tgemmi tutlayant taqburt, ad d-agmen aṭas seg-s, ladɣa seg iseggasen-nni n 70 ɣer da.

Tella di tmezdalt n Wikimedia tirimt n Wikipedia s tcelḥiyt.

Awalen iberraniyen deg Tcelḥiyt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Kra n wawalen i d-yekkan seg Teɛrabt :

Tacelḥit Taɛrabt Taqbaylit
Aferran Ferran Afurnu
Aḥeddad Ḥeddad Aḥeddad, Amẓal
Axemmas Xemmas Axemmas
Agezzar Ǧezzar Agezzar
Acettab Cettab Amedwas

Kra n yimedyaten akked awalen kifkif akked Talatint :

Tacelḥit Taqbaylit Talatint
abaw ibawen faba
Afullus Ayaziḍ Pullus
Asnus Ajḥuḍ, Ajḥiḥ Asinus
Alili Alili lilium
Iger Iger Ager
Urti Tamazirt, Urti hortum, horti
Taɣawsa Taɣawsa causa

Kra n imedyaten umgirred gar tcelḥit d teqbaylit :

Taqbaylit Tacelḥit Tafransist
Axxam Tigemmi Maison
Amdan Afgan Homme
Asebter amezwaru n usefru aqdim s tcelḥit

Tiwelhiwin[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

  1. "Tachelhit". Ethnologue (in Taglizit). Retrieved 2018-06-01. 
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Tachelhit". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. 
Tamaziɣt
Muritanya : Zenaga - Merruk : Tarifit | Tamaziɣt | Tacelḥit | Senhaja n Srair | Figuig | Taɣumarit - Ledzayer : Taqbaylit | Tacawit | Tumẓabt | Teggargrent | Tacenwit | Qsur n Wehran | Gurara - Tunes : Tasendit | Tajerbit | Tamaẓret | Dwiret - Libya : Tanfusit | Zwara | Ghadames | Ghat | Tasoknit | El-Fogaha | Augila - Lmaṣer : Tasiwit - Ṣṣeḥra : Tamahaq | Tetserret - Tigzirin Tiknariyin : † Tagančit