Tunes

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Tezga-d tmurt n Tunes (s teɛrabt تونس) g Tefriqt n ugafa tamanaɣt ines isem-is daɣen Tunes tamanaɣt, tesɛa talast akw d tmurt n Lezzayer (Dzzayer) g ama ataram, d tmurt n Libya g ama amalu, ilel Agrakal s umalu, d ugafa, 40% n tmurt-is d Ṣṣaḥra, ameslay amensawi n tmurt n Tunes d tutlayt taɛrabt, lamaεna, llan kra n tudrin anda ttmeslayen s tmaziɣt g wenzul.

Dinna daɣen y yella Dduḥ n tɣerma taqerṭajt g timdi tis 3 uqbel tlalit n Ɛisa.

Tewwi-d tilelli ines ass n yella isem-is tagelda n Tunes, seg imir ass n 25 Yulyu 1957 tbeddel isem-is d tsertit-is, yeql-ed isem-is Tagduda tatunsit.

Tarakalt[beddel | edit source]

Iɣerman (Timdinin)[beddel | edit source]

Amezruy[beddel | edit source]

Tunes amezruy nes mitɛlleq s imazighen,di qdim zman d imaziɣen ḥekmen di Tunes yerna deg tunes llan Iqabsiyen d imezwura n imaziɣen ,d iɣellaten imeqqranen Imaziɣen fɣen seg Tunes am Massnsen, Hannabaal, Dunatus, Aksil,Dihya, U Ɛerfa (Ibn Âarfa), U Seḥnun, Iziriyen, Iḥafsiyen, Ɛli Ben Ɣeḍehem... D Tunes isem-ines d Amaziɣ yusa seg yensa d tunes d amken anda ensen iqarṭajiyen qbal ass elli fɣen deg-s bec ddan zdaxel Tamazɣa.


Tadimugṛafit[beddel | edit source]

Imaziγen di tunes[beddel | edit source]

Di Tunes llan imaziγen , d lâdad nsen 168 igmimen di tutlayt d 6,5 imelyan di lɛireq ḥasseb test adn, d gar 800 igmimen d 1 miliun ssnen sawalen s tmaziγt. Tawssna tamaziγt di tunes tella,maca ur llant tidduklin n Imaziγen n Tunes d tella lbideya n lwaɛy af tamaziγt di tamurt tagi.

Tagzirit n Ǧerba,iγrmen n Maṭmaṭa,iγrmen n Sened, Tameɣza, Cninni, Dwiret, Amekraḍ n Yezwawen (Zwawa) (Zriba, Takruna, Jradu), Idurar n Xmir, Icawiyen n Lgasrin d aṭas iγermen de tsawal s tmaziγt ar ass-a.

Di tunes ula aṭas tiqbaylin γur-sent aẓar amaziγ am Wlad Jlass, Wlad Ɛayr, Lefracic, At Majer, Sewsi, Wlad Xmir, Iwerɣemmen (Werɣemma), Nefzewa (Inefzawen), Amdun, Wlad Ɛun.


Tira d timselɣa[beddel | edit source]

Tira[beddel | edit source]

Timselɣa[beddel | edit source]

Ẓeṛ daɣen[beddel | edit source]

Ablog n Duktur Wirghmi