Libya

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Tanfalit taɣelnawt
الحرية والعدالة والديمقراطية
(Tilleli, Taɣdemt, Tugdut)
Tadimugṛafit
Taneẓẓi 3.55
Tadamsa
Aqariḍ Adinar alibi


Libya d tamurt d-yezgan di tefriqt ugafa. Tesɛa 1,759,540 ikilumitren². Tettwazdeɣ s wazal n 6 Igendad. Amur ameqran d aneẓruf. Isem ines unṣib : tajamahirit talibit taɛrabt tanemlayt tameqrant. Isem-ines yettwasen seg zip yekka-d seg tmaziɣt. Imezdaɣ-ines imezwura d imaziɣen, ttwasnen seg tallit n imaṣriyen iqburen s yisem n Libu. Ma d tura amur ameqran d aɛraben.

Tamanaɣt n Libya d Ṭrables. Tutlayt tunṣibt d taɛrabt wanag Imaziɣen yellan deg wedrar N Infusen rwan lḥif imi tutlayt-nsen tettwagdel uqbel Tanekra n 2011. llan Imaziɣen di Zwara/At Willul(tella af ilel), d llan di Jaɣbub, d Awilen (di Barqet), d Ɣdames di Fezzan mmeslayen s tamaziɣt, di Ɣat d Ubari d Isuknan(Sukna) kul-nsen tutlayun s tmaziɣt, deg-s Taqbilt n Werfella qbel tutlayun s tamaziɣt, tura igun aɛraben.


Timdinin Timeqranin[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tamnaṭ n Ṭrables[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Fezzan[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Barqet[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tanekra n 2011[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Yekkred wegdud alibi i wakken ad isuffeɣ Mɛemmer Lqeddafi, aselway n Libya seg 1969. S tallalt n tdukkla n tmura i ddukklen (ONU) akk d OTAN, semmus (5) wagguren agdud alibi issaweḍ ad yekcem Ṭrables.