Libya

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Tamurt d-yezgan di tefriqt ugafa. Tesɛa 1,759,540 ikilumitren². Tettwazdeɣ s wazal n 6 Igendad. Amur ameqran d aneẓruf. Isem ines unṣib : tajamahirit talibit taɛrabt tanemlayt tameqrant. Isem ines yettwasen seg zik yekkad seg tmaziɣt. Imezdaɣ ines imezwura d imaziɣen, ttwasnen seg tallit n imasriyen iqburen s yisem n libu. Ma d tura amur ameqran d aɛraben.

Tamanaɣt n Libya d Trables. Tutlayt tunṣibt d taɛrbat. Imaziɣen yellan deg wedrar N Infusen rwan lḥif imi tutlayt-nsen tettwagdel uqbel Tanekra n 2011. llan Imaziɣen di Zwara/At Willul(tella af ilel), d llan di Jaɣbub, d Ujela, d Ɣdames tutlayun an tiru seg tamaziɣt, di Ɣat d Ubari d Isuknan(Sukna) kul-nsen tutlayun s tmaziɣt, deg-s Taqbilt n Werfella qbel tutlayun s tamaziɣt, tiru igun Iέraben.

Tanekra n 2011[beddel | edit source]

Yekkred we gdud alibi i wakken ad isufeɣ Mɛemmer Lqeddafi, aselway n Libya seg 1969. s tallalt n tdukkla n tmura i ddukklen(ONU) akk d l'OTAN, semmus(5) w'agguren agdud alibi issaweḍ ad yekcem tripoli.

Carte de la Libye