Tamasiḥit

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Tamasiḥit niɣ Tamettumsa d ajjed iy deg ttamnen medden belli Ṛebbi d yiwen, iṣubb ɣer medden s wedmaw n bnadem: Ɛisa. Imasiḥen (Imettumsen) ttamnen belli Ɛisa ur yesɛi ara baba-s : ilul ala seg yiwet n tmeṭṭut (Meryem) s tezmert n Rebbi. Imasiḥen ttamnen belli Ɛisa d lmasiḥ ay ad isellken Udayen u ad yexelq tamurt n Israyil tameqqrant, ɣas akken ur yexdim ara akk tiɣawsiwin agi, nutni ttamnen belli a d-yuɣal tikkelt nniḍen akken a tt-yexdem.

Imasiḥen umnen di Adlis Uɣris (iqedsen) neɣ Abenǧil (Inǧil), ayen isɛan tira s tɛebrit d tira s Tegrigt.

Tisuqilin n Yinjil ɣer tutlayt Tamaziɣt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Ttwagent (ttwaxedment) aṭas n tsuqilin n Yinjil s tutlayt Tamaziɣt, s tintaliwin am Tamaziɣt Tarifit, Tamaziɣt Tacelḥit, d Tamaziɣt Taqbaylit.

Tasuqilt n Yinjil s Tmaziɣt Taqbaylit tella da:

Injil s Tefṛansist - Tamaziɣt Taqbaylit.

Llant tsuqilin Timaziɣin n:

- Arkawal Azayku (Ancien Testament).

- Arkawal Amaynu (Nouveau Testament).

- Izlan n Dawud (Psalms)...

Umuɣ n tsuqilin Timaziɣin n Yinjil: Arkawal Azayku d Warkawal Amaynu[ẓreg | ẓreg aɣbalu]