Tamasiḥit

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Tamasiḥit
Asbeddi 33
Asebdad Ɛisa d Vierge Marie (fr) Suqel
Asismel
Ittallal sɣur, Amasiḥi
Ifurken dénomination chrétienne (fr) Suqel
rôles de genre dans le christianisme (fr) Suqel
Tamezdayt takatulikt
Christian clothing (en) Suqel
L'étiquette de l'église (fr) Suqel
Peritus (fr) Suqel
Basse Église (fr) Suqel

Tamasiḥit d ajjed iy deg ttamnen medden belli Ṛebbi d yiwen, iṣubb ɣer medden s wedmaw n bnadem: Ɛisa. Imasiḥen (Imettumsen) ttamnen belli Ɛisa ur yesɛi ara baba-s : ilul ala seg yiwet n tmeṭṭut (Meryem) s tezmert n Rebbi. Imasiḥen ttamnen belli Ɛisa d lmasiḥ ay ad isellken Udayen u ad yexelq tamurt n Israyil tameqqrant, ɣas akken ur yexdim ara akk tiɣawsiwin agi, nutni ttamnen belli a d-yuɣal tikkelt nniḍen akken ad tt-yexdem.

Imasiḥen umnen di Adlis Uɣris (iqedsen) neɣ Abenǧil (Inǧil), ayen isɛan tira s tɛebrit d tira s Tegrigt.

Tisuqilin n Yinjil ɣer tutlayt Tamaziɣt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Ttwagent (ttwaxedment) aṭas n tsuqilin n Yinjil s tutlayt Tamaziɣt, s tintaliwin am Tamaziɣt Tarifit, Tamaziɣt Tacelḥit, d Tamaziɣt Taqbaylit.

Tasuqilt n Yinjil s Tmaziɣt Taqbaylit tella da:

Injil s Tefṛansist - Tamaziɣt Taqbaylit.

Llant tsuqilin Timaziɣin n:

  • Arkawal Azayku (Ancien Testament).
  • Arkawal Amaynu (Nouveau Testament).
  • Izlan n Dawud (Psalms)...

Umuɣ n tsuqilin Timaziɣin n Yinjil: Arkawal Azayku d Warkawal Amaynu[ẓreg | ẓreg aɣbalu]