Tawrat

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
(Yettusmimeḍ seg Turat)
Jump to navigation Jump to search

Tawrat (neɣ Turat, s taɛebrit תּוֹרָה 'tteɛlim') d adlis n ddin n Tudayt, am Leqran d adlis n ddin n Islam. Ɣur Udayen nttat d awal n Ṛebbi i yefka Musa i Ayt Israyil.

Dg-es llan xemsa n wedlisen:

  • בראשית 'Bereycit' = 'di tazwara'
  • שמות Cemot = 'isma'
  • ויקרא Wayiqra = 'd yetiɣri'
  • במדבר Bammidbar = 'di yeqqar'
  • דברים Debarim = 'awal'

Deg Bereycit yella amezruy n ddunit d n leqbilt n Wudayen ('ayt yisrayil'). Deg Cemot ddejen ayt yisrayel Maṣer d ruḥn s Israyil. Deg wayiqra yenna-yas Ṛebbi i Moce ger Lewiyim.

Tawrat d deg wedlis wabaraw, Tanax, d wedlis n Nebiyim d d wedlis n Ketubim.