Musa

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Musa
Musa d 10 iludan sɣur Yakuc
juge d'Israël (fr) Suqel


prophète ou prophétesse (fr) Suqel

Tameddurt
Talalit Pays de Gessen (fr) Suqel, 2 millennium BCE
Taɣlent aucune valeur
Axxam-is Maṣer
Sinaï (fr) Suqel
Midian (lieu de la Bible) (fr) Suqel
Tagrawn n uzdar Israélites (fr) Suqel
Lmut mont Nébo (fr) Suqel, 2 millennium BCE
Tamentilt n tmekkest isragen igamanen
châtiment divin (fr) Suqel
Tawacult
Baba-s Amram
Yemma-s Yokébed
Tissulya akked Sephora (fr) Suqel
Tharbis (fr) Suqel
Arraw-is
Atmaten-is d yissetma-s Aaron (fr) Suqel d Myriam (fr) Suqel
Tiɣri
Alma mater valeur inconnue
Tutlayin langues cananéennes (fr) Suqel
égyptien ancien (fr) Suqel
hébreu biblique (fr) Suqel
Inelmaden
Amahil
Amahil chef militaire (fr) Suqel, chef religieux (fr) Suqel, législateur ou législatrice (fr) Suqel, thaumaturge (fr) Suqel, gardien de troupeau (fr) Suqel d dirigeant (fr) Suqel
Important works Tables de la Loi (fr) Suqel
Exode hors d'Égypte (fr) Suqel
Feast
4 ctember d 4 septembre (fr) Suqel
Taflest
Asɣan Judaisme mosaique (Moîse) (fr) Suqel
Musa akken i t-isumen unaẓur n taklut Michelangelo

Musa (s tɛebrit: מֹשֶׁה Moce Mošé, s teɛrabt: موسى, Mūsā), d mmi-s n Ɛamran akked Yukibed. D ameskar, d amdan amenzawi deg idles n laɛqed aqbur. S uwehi n Rebbi, d netta i yuran ayen umi qqaren s tefranṣiṣt Pentateuque. D 5 n yedlisen imezwura n laɛqed aqbur (Genèse, Exode, Lévitique, livre des Nombres, Deutéronome), anda id iḥka tudert-is, amezruy n lejdud-is, d win n At israil.

Asmi i d-ilul, yemma-s tuga-d agellid Ferɛun ad a ttineɣ akken i yurga ilaq ad ineɣ yal llufan aɛibrani i d-ilulen imiren asmi i d-ilul Musa. Tuɣal d tegrit ar waman n Nil, s wanda i t-idekkes yelli-s n ugellid-a. Dɣa tenna-k, "MSYTHW" neɣ Mecitihu, anamek ines Kkes-aɣ-t-id seg waman. Syen i d-yekka yisem "MSH", neɣ Musa.

Daɣen llan wid iqqaren belli, isem n Musa, yekka-d si tutlayt i hedren imiren imaṣriyen, seg awal MS, anamek-is "Yekka-d", neɣ "Yefrurex-d". Llan daɣen wid iqqaren, awal-a yekka-d si tmaziɣt Mmi-s, imi neẓra Tamazɣa ur tebɛid ara af tmurt n Maṣer.

Musa d 10 iludan sɣur Yakuc

Musa yuɣal yetturebba-d seg teɣremt n ugellid Ferɛun. Asmi yuɣal meqqer, iwala amek nezfen, uḍenen, qṛeḥen wid yellan d atmaten-is deg idammen, war ma yeẓra. Wid yellan di ɛibraniyen, d iqeddacen n ugellid Ferɛun. Dɣa yiwen n wass iwala yiwen umaṣri la yekkat yiwen wergaz aɛibrani, yenɣa-t u yenṭel-it. Asmi yelḥa wawal af wannecta, dɣa yerwel si tmurt n Maṣer ar tmurt n Medyen. Yewweḍ ar yiwen wanu iḥud kra n tameksiwin n Medyen mgal kra n yergazen imeksawen. Dɣa tiḥdayin-a ar tenṭ s axxam n babat-nsent, i yellan meqq°er di Medyen. Isem-is nettaf-it ihi di Madyan Jethro (יתרו) neɣ Réuel (רעואל). Ilmend n wayen yexdem, yefka-yas yelli-s Séphora (צפורה) ad yezweǧ yid-s.

S uwehi n Yakuc, iseggasen mbaɛd, yuɣal-ed ar tmurt n Maṣer i wakken ad yefk tilelli i wegdud Aɛibrani, i yellan s ddaw uzaglu n ugellid Ferɛun. I wakken a ten-isuffeɣ seg Maṣer ar tmurt n Kanɛan. Yuzen-as-d Yakuc mraw (10) iludan, ak° d tagruma n ilugan ak° d iṣuḍaf n wejjed, timetti, d wučči. Annecta yak° illa-d deg wayen umi isemm-a Tura (Torah).