Ṭawes Ɛamruc

Seg Wikipedia
(Yettusmimeḍ seg Ṭawes Ɛemruc)
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Mari-Lwiz Ṭawes Ɛemruc d tamyarut tamezwaut gar tlawin tizzayriyin daγen d tacennayt, tecna s taqbaylit.
Tawes tlul di Tunes ass n 4 meɣres 1913, temmut ass n 2 yebrir 1976 di Paris. Tawes d yelli-s n Belqasem akk d Fadma At Mansur, taddart-is d ighil Aali (Bgayet).

Faḍma At Manṣur Ɛemṛuc Tamacahut n tudert-iw (Sɣur Zahia n www.tilawin.com)
Gar imyura n zik llan aṭas irgazen maca tilawin am akken ulac; tella yiwet kan : Faḍma Aït Manẓur, yemma-s n Ṭawes Marie Louise ak ad Jean Lmuhub Ɛemruc. Faḍma Aït Manṣur Ɛemṛuc d tameṭṭut tamezwarut i d-yuran tudert-is, i d-yennan tarmit-is, ayen tbub d wayen tengez se ass mi itlul di Tizi Hibel deg useggas 1883 almi d aseggas 1967 ass mi temmut deg Fransa. Imi baba-s i nekkṛ-itt, tudert-is tebda s unezgum ameqqran, tudert n iberdan d lehmum. Bac akken ur tt-iḥeqqeṛ yiwen, yemma-s tceyyɛ-tt ɣer ixxamen n igujilen (orphelinats) ɣur iṛumiyen, ar iwaḍiyen dɣa ar Larbaa n at Iraten uqbel sbiṭar n At Mengelet anida i telmed tafransist terna tessuden taflest n Mas nneɣ Ɛisa. Dina yakan i tezwej d Belqasem Ɛemṛuc i tt-yewwin ɣer taddart-is, Iɣil Ɛli, uqbel tamurt n Tunes.

Tudert-is akk d umennuɣ, deg tazwara d amennuɣ an tgujilt mgal tasɣart-is tamcumt, zdat umennuɣ n Teqbaylit deg tallit n tesehrest akk d umennuɣ n tmasiḥt di tmurt n imeselmen…Tufa ddwa i tudert deg tira akk d isefra s Teqbaylit maca tella yiwet n tɣawsa ur t-ǧǧi ara : taqbaylit-is.

Gar wayen tura[beddel | edit source]

  • Jacinthe noire ungal 1947.
  • Rues des tambourins, ungal 1969.
  • L'amant imaginaire, ungal f imanis 1975.
  • Le grain magique, timucuha d poemes 1966.

Ayen tecna[beddel | edit source]