Tatrit (amtiweg)

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Tatrit (Azamul-is: ) d amtiweg wis sin yudsen ɣer tfukt s waggug yegdan 108 n imelyan n ikilumitren. Timzzit-is ɣef tfukt ur telli ara d tallusant s timmad, iga d amtiweg akalan am uziweɣ d mezweɣ yerna yettemcabi i tegnit deg ubleɣ d tsuddest. Deg Tlatint yettwasemma s «Venis» i wassaɣ ɣer yellu n tiẓilt (ccebaḥa), ma d Imaziɣen ssemman-as «Tatrit» acku d netta yakk i d-ittbanayen s yettfejjij ugar n yimtiwgen d yitran niden deg yiṭ (deg wakud n tefrara d wednunnes kan), dɣa isem-a tettwanefk-as s usrag n waffaw meqqren i d-ittawi seg umuli n tsemekta meqaren seg tafat n tfukt s usrag tineẓẓi meqqren n tegnut-is.
D tatrit i yudsen ɣer tafukt wala tagnit anda ig tezzi deg tmezzit-is yaggugen ɣef tfukt s wazal n 108 n imelyan n ikilumitren, deg wakud anda tagnit tettezzi deg tmezzit-is i d-izgan s azɣar (beṛṛa) n tmezzit n tetrit ɣef waggug yegdan 150 n imelyan n ikilumitren ɣef tfukt. Ɣef wannecta i yettwaskad deg tamiwin anda tettili tfukt kan, ayen i d-immalen d akken amdan deg tegnit yezmer ad iwali tatrit send n walluy n tfukt d uɣelluy-is s kra kan n termilin (n teswiɛin), mi ara ad iflali deg termilin-nni yettili d netta yakk i d tafekka taseflalayt s waṭas deg igenni. Ansa-ines ayi ila taskant i d-t-iǧǧan d yiwen seg sin n imtiwgen (yakk d uziweɣ) tettasnes fell-asen tumant n tukkit mi ara ad zrin gr n tfukt d tegnit, Tukkit n tatrit tettwaẓra deg useggas n 2012 ma d azray i d-tizwaren yella deg useggas n 2004.

Deg wakal n tetrit llan idurar n yimɣuzen yeddlen s wegris n ulddun ifessin yakk yettrugun mi ara ad tali teẓɣelt. Tamuski n tjumma n tetrit tella asentel n ugezzen usnan, ugar ma ad tili d asentel n tezrawt tamaglayt alammi d taggara n tsut tis 20 ass mi issawṭen imusnawen ad ssunɣen tagertilt i tjumma-ines seld mi yuznen tanawt n Magellan i d-yefkan tiwlafin n tjumma-ines gar n useggas n 1990 d 1991

Tiskanin tisengamin[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tatrit d yiwen seg 4 n yimtiwgen inamuren, ayen i d-t-iǧǧan ad yemcabi ɣer tegnit ama deg tsuddest-is taneẓṛut, takura-ines yakk d ubleɣ-is ɣef wanecta i yettwasemmay s wakniw n tegnit.[1] Aqqaṛ n tetrit d win yellan s ddaw n waqqaṛ n tegnit s 650 km kan, Ma d takura-ines tegda 81.5% seg takura n tegnit. Maca tifadiwin deg sufell n tetrit d tid yemgaraden s waṭas ɣef tfadiwin deg tegnit s usran n tegnut tagennawt taneẓẓawt igebren s talɣa tagejdant seg uksiden ikaṛbunen. Ma d aferdis wis sin deg tsuddest n tignut-is iga d anitrujin s ufimidi n 3.5% kan.[2]

Tasuddest tagensawt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Ar tura ulac isalan usriden ɣef tsuddest tagensawt neɣ ɣef tkura n tegnit war isefka isuddimen seg tsenzenzelt neɣ seg yimir n tagant. S umata, Amcabi deg ubleɣ d tneẓẓi gar n tegnit d tetrit ittqellid-d tiẓri n wemcabi deg tsuddest tagensawt (aɣyay n umtiweg, azennar inegni d teclemt am tin n tegnit

Tarakalt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tagertilt i tetrit temmal-d sin n imenẓawen yeflalen s yini awraɣ ("Tagnit n Yactar" deg ufella d "tegnit n Afrudit" s ddaw n usebges deg tama tayeffust.

Azal n 80% n tjumma n tetrit tga d izaɣaren ineẓrumsen ileggaɣen. Isafen d yidurar d tikucin timackaṭin d wid yettilin s waṭas deg yimtiwgen inakalen am tetrit, dɣa amur ameqqran n yigmiren ijummanen n tetrit ttwasemman s yismawen n tullas ama d timazrayin neɣ d tumyiyin

Tignut tagennawt d unezw[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Iger adekran d weɣyay[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Timezzit d tuzzya[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tukkit n tetrit[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Anay[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tizrawin[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

  1. Empty citation (help)
  2. Empty citation (help)