Mulay Muḥend (Muḥend n Ɛabdel Krim Lxeṭṭabi)

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Mulay Muḥend (Muḥend n Ɛabdel Krim Lxeṭṭabi)
General in the first World War (en) Suqel

18 Ctember 1921 - 17 Mayyu 1926
Tameddurt
Talalit Ajdir, 12 Yennayer 1882
Taɣlent Lmerruk
Lmut Taqahirt, 6 Fuṛaṛ 1963
Tamentilt n tmekkest isragen igamanen
Tawacult
Baba-s Abdelkrim Khattabi
Atmaten-is d yissetma-s Mhamed Abd el-Krim (en) Suqel
Tiɣri
Alma mater université Al Quaraouiyine (fr) Suqel
Tutlayin Taɛrabt
Taṭelyant
Tafransist
Taspenyult
Taglizit
Tarifit
Tutlayin timaziɣin
Amahil
Amahil lqaḍi, asertay, aneɣmas, uɛwiṣ, amaru, aselway d ṭṭrejman
Military service
Taseddart capitaine général (fr) Suqel
Yennuɣ deg bataille d'Anoual (fr) Suqel
guerre du Rif (fr) Suqel
Taflest
Asɣan Tineslemt

Mulay Muḥend d anzbay amaziɣ d amerruki si temnaṭ n Arif. D aselway n tgduda n arif gar useggwas 1921 d 1926. imnaɣ akked Spenyul d Fransa. g-inas assaɣ n izem n Arrif g-int d agledun imjahden yugi ad yili d agellid n arif. Mamek yugi ad yilli d lxalif n inselmen.

Tallit d temẓi-s[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Ilul deg tamdint n Ajdir deg useggwas n 1882. Yelmed af ufus n baba-s ikemmel tiɣri-s g uɣerbaz n ṣfarin d craṭin di Fas. Yuɣal-d ɣer Fas d akabar seg baba-s ssulṭan Ɛebdelaḥfiḍ iwsisfiw n umenɣi akked Bu Teɣyult ( bu ḥmara)

  • Yeɣra deg tesdawit n Qayrawin di Fas.
  • Yella d aselmad d anzrafu.

Asbddi n tgduda n arif[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

acenyal n Tagduda n Arif

Isbedd Mulay Muḥend deg wass n 18 Ctember 1921. Tagduda taɛṣrit s Dustur D lbrlaman. Asmi ggin Imezdaɣ n Arrif tagrawla mgal Spenyul.Tamaneɣt-is Ajdir Tadrimt nns Rifan Tafugla Tanamurt ass n 18 Ctamber . Di tira s Taɛṛabt semman-as « Jumhuria Errifiya », ma Irifiyen ddmen awal nni n Spenyul, rran-t d assaɣ ( isem) Amaziɣ: « Ribublik n Arif ». Ur illa imir nni wawal n « ribublik » di Tmaziɣt Tarifit, awalnni nessen ass-a : tgduda n arif .

Awal-nni s timmad-si ifra tamsalt tameqrant. Ur tella d tagelda i –id-ilulen seg idurar n Arrif. Abrid ibṛez, yenjeṛ yesuffeɣ: tegduda n Arrif i-d-ilulen seg iẓuran n tmurt, si teqbilin akken llant. Adabu i-d ilulen yusa-d si teqbilin n tmurt, seg iɣerman akked tzeɣwa n tmurt n Arrif.

Asinf Nns[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Deg useggwas 1926 ar 1947 yenfa Muḥend Abdelkrim ɣer tegzirt n La Réunion, azal n 9000 km akkin deg ilel n Lhend. Isuter acḥal n tikkal ḥuma. ad yeffeɣ si tmurt-nni.

Tamtant nns[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Yemmut Mulay Muḥend di Taqahirt (Maṣer) deg wass n 6 Yebrir 1963. Yemḍel di temeqrebt n Ccuhada dinna.