Mulay Muḥend (Muḥend n Ɛabdel Krim Lxeṭṭabi)

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Simpleicons Interface user-outline.svg Mulay Muḥend (Muḥend n Ɛabdel Krim Lxeṭṭabi)
Abd el-Krim.jpg
Tameddurt
Talalit Ajdir, Yennayer 12, 1882
Taɣlent Tagduda n arif
Timekkest Taqahirt, Fuṛaṛ 6, 1963
Tiɣri
Alma mater Université Al Quaraouiyine Suqel
University of Salamanca Suqel
Tutlayin Tarifit
Taɛrabt
Amahil
Amahil qadi Suqel, asertay, aneɣmas, resistance fighter Suqel akked amaru
Prizes
Military service
Yennuɣ deg Rif War Suqel
Battle of Annual Suqel
Taflest
Asɣan Islam

Mulay Muḥend d anzbay amaziɣ d amerruki si temnaṭ n Arif. D aselway n tgduda n arif gar useggwas 1921 d 1926. imnaɣ akked Spenyul d Fransa. g-inas assaɣ n izem n Arrif g-int d agledun imjahden yugi ad yili d agellid n arif. Mamek yugi ad yilli d lxalif n inselmen.

Tallit d temẓi-s[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Ilul deg tamdint n Ajdir deg useggwas n 1882. Yelmed af ufus n baba-s ikemmel tiɣri-s g uɣerbaz n ṣfarin d craṭin di Fas. Yuɣal-d ɣer Fas d akabar seg baba-s ssulṭan Ɛebdelaḥfiḍ iwsisfiw n umenɣi akked Bu Teɣyult ( bu ḥmara)

  • Yeɣra deg tesdawit n Qayrawin di Fas.
  • Yella d aselmad d anzrafu.

Asbddi n tgduda n arif[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

acenyal n Tagduda n Arif

Isbedd Mulay Muḥend deg wass n 18 Ctember 1921. Tagduda taɛṣrit s Dustur D lbrlaman. Asmi ggin Imezdaɣ n Arrif tagrawla mgal Spenyul.Tamaneɣt-is Ajdir Tadrimt nns Rifan Tafugla Tanamurt ass n 18 Ctamber . Di tira s Taɛṛabt semman-as « Jumhuria Errifiya », ma Irifiyen ddmen awal nni n Spenyul, rran-t d assaɣ ( isem) Amaziɣ: « Ribublik n Arif ». Ur illa imir nni wawal n « ribublik » di Tmaziɣt Tarifit, awalnni nessen ass-a : tgduda n arif .

Awal-nni s timmad-si ifra tamsalt tameqrant. Ur tella d tagelda i –id-ilulen seg idurar n Arrif. Abrid ibṛez, yenjeṛ yesuffeɣ: tegduda n Arrif i-d-ilulen seg iẓuran n tmurt, si teqbilin akken llant. Adabu i-d ilulen yusa-d si teqbilin n tmurt, seg iɣerman akked tzeɣwa n tmurt n Arrif.

Asinf Nns[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Deg useggwas 1926 ar 1947 yenfa Muḥend Abdelkrim ɣer tegzirt n La Réunion, azal n 9000 km akkin deg ilel n Lhend. Isuter acḥal n tikkal ḥuma. ad yeffeɣ si tmurt-nni.

Tamtant nns[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Yemmut Mulay Muḥend di Taqahirt (Maṣer) deg wass n 6 Yebrir 1963. Yemḍel di temeqrebt n Ccuhada dinna.