Tagduda n Arrif

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Tagduda n Arrif
Flag of the Republic of the Rif.svg Grand Imperial Star x75.gif
Administration
Government republic Suqel
Tamaneɣt Ajdir
Tutlayin tunṣibin Tarifit
Tajyugrafit
República del Rif.svg
Tadimugrafit
Isallen nniḍen
Currency riffan Suqel


Awal iffeɣ akkin i tlisa n Arif, akkin i Taferka, yuɣa timura n Uôupa akked wagmuv ineslem. Tanekra nni n war isem, di kra waguren tbeddel udem. Deg Ajdir, di tazwara n Fuṛaṛ 1923 , tuɣal d « Re publica del Rif » 129 , Tagduda n Arif. Di tira s teɛrabt semman-as « Jumhuria Errifiya », ma d Irifiyen ddmen awal nni n Sbanya, rran-t d isem Amaziɣ : « Ri bublik n Arif ». Ur illa imir nni wawal n « ribublik » di Tmaziɣ t Tarifit, awal nni nessen ass-a : Tagduda n Arif . Awal nni s timmad-si ifra tamsalt tameqrant. Ur tella d tagelda i – id-ilulen seg idurar n Arif. Abrid ibôez, yenjeô yesuffeɣ : tagduda n Arif i-d-ilulen seg iéuran n tmurt, si teqbilin akken llant. Adabu i-dilulen

yusa-d si teqbilin n tmurt, seg i$erman akked tzeɣwa n tmurt Tarifit. Iéuran-is n tmurt, ixfawen-is n tmurt. Tajmaât n tnekra tga tigejda i yuɣ en aéaô. Aqerru-s d Muêend Abdelkrim, ur illa d agellid, ur illa d Mulay i d-yusan si Mekka, ur illa d nbi i diffɣ en seg icuqar n wedrar n Arif. Muêend Abdelkrim n AT Xeîîab,

n

At Yusef U Aâli, d yiwen seg watmaten nsen. Tigejda n Ri publik nni fkant-d udem n webrid uɣ en Irifiyen . Tajmaât n