Aller au contenu

Tasunnit

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Tasunnit
Asbeddi lqern wis 7
Asismel
Isem aẓaṛan أهل السنة والجماعة
Ifurken malikisme (fr) Suqel
chaféisme (fr) Suqel
Taḥnafit
Taḥenbalit
Tacɛarit
Tamaturidit
Athariya (fr) Suqel
mutazilisme (fr) Suqel
Taṣufit
Murjisme (fr) Suqel

Tasunnit d afurk n tineslemt.

65–75% seg inselmen d Ssunna.

  • Ttamnen belli i iḥekmen af inselmen, lxalif, ilaq ad yili d aɛrab seg teqbilt n qureyc. Akk lxulafa ɣur-sen d uzrifen. Kra seg-sen ur steɛrifen ara s lxilafa n iɛetmaniyen axaṭer mači d aɛraben. Seg-wasmi temmut ddewla n iɛetmaniyen ssunna ha-ten mebla Xalif, llan kra i iɛerḍen ad uɣalen Xalif lameɛna ur zmiren ara.
  • Ttrajun Lmehdi akken ad yettnaɣ amgal d deǧǧal s lemɛiwna n Ɛisa. Deǧǧal d awaɣzen ɣur-s yiwen tiṭ kan, yittidir g tigzirt g tama n tmurt n waɛraben. Yettraju assireg n rebbi akken ad yeffeɣ.
  • Imaturidiyen d icɛaryien ttamnen belli ur nezmir ara ad nessen amek yettwaxdem rebbi, lameɛna isalafiyen ɣur-sen rebbi yesɛa tafekka s igmanen am aqerruy, ifassen u iḍaren.