Tagduda n Arrif

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
(Yettusmimeḍ seg Tagduda n arif)
Tagduda n Arrif

Ansa
Carte
 35°12′N 3°55′W / 35.2°N 3.92°W / 35.2; -3.92

Tamanaɣt Ajdir
Imezdaɣ
Tutlayt tunṣibt Tarifit
Ddin Tineslemt d Tasunnit
Tarakalt
Tajumma 34 631 km²
Asefk amazray
Yezwar-it Protectorat espagnol au Maroc (fr) Suqel
Asnulfu 18 Ctember 1921
Aselyem 27 Mayyu 1926
Yeḍfer-it Protectorat espagnol au Maroc (fr) Suqel
Tuddsa tasertayt
Anagraw asertay Tagduda
Tadamsa
Tadrimt riffan (fr) Suqel

Awal iffeɣ akkin i tlisa n Arif, akkin i Taferka, yuɣa timura n Uôupa akked wagmuv ineslem. Tanekra nni n war isem, di kra waguren tbeddel udem. Deg Ajdir, di tazwara n Fuṛaṛ 1923 , tuɣal d « Re publica del Rif » 129 , Tagduda n Arif.

Di tira s teɛrabt semman-as « Jumhuria Errifiya », ma d Irifiyen ddmen awal nni n Sbanya, rran-t d isem Amaziɣ  : « Ri bublik n Arif ». Ur illa imir nni wawal n « ribublik » di Tmaziɣ t Tarifit, awal nni nessen ass-a : Tagduda n Arif . Awal nni s timmad-si ifra tamsalt tameqrant. Ur tella d tagelda i – id-ilulen seg idurar n Arif. Abrid ibôez, yenjeô yesuffeɣ : tagduda n Arif i-d-ilulen seg iéuran n tmurt, si teqbilin akken llant. Adabu i-dilulen

yusa-d si teqbilin n tmurt, seg i$erman akked tzeɣwa n tmurt Tarifit. Iéuran-is n tmurt, ixfawen-is n tmurt. Tajmaât n tnekra tga tigejda i yuɣ en aéaô. Aqerru-s d Muêend Abdelkrim, ur illa d agellid, ur illa d Mulay i d-yusan si Mekka, ur illa d nbi i diffɣ en seg icuqar n wedrar n Arif. Muêend Abdelkrim n AT Xeîîab, n At Yusef U Aâli, d yiwen seg watmaten nsen. Tigejda n Ri publik nni fkant-d udem n webrid uɣ en Irifiyen.