Masin U Harun

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Masin U Harun
Masin U Harun.jpg
Tameddurt
Talalit Aqbu, 13 Yebrir 1949
Taɣlent Lezzayer
Lmut Aqbu, 22 Mayyu 1996
Lxedma

Masin u Harun, isem-is unṣib Mohamed Harun, yella d yiwen n imeɣnasen imezwura ɣef tamentilt n Imaziɣen di Lezzayer. Iluled ass deg Tifrit, Aqbu (Vgayet). Yemmut ass .

Tameddurt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Iluled ass 13 n yebrir di Tifrit, taɣiwant n Aqvu di agezdu n Vgayet. Vava-s, taselfest-is : Sergent Tahar, i llan d-afesyan n Taslullit Taγelnawt (ALN) yemmut di amennuɣ deg 1958. Yemma-s tella d tasakrart asmi tella ṭrad n lezzayer, ttawi učči i iserdasen. Temmut di tamedrit n uvrid asmi t-ṛuh a t-ẓeṛ mmis (Masin) di lḥebs aseggwas n 1976.


Amennuɣ-is[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

I vdu amennuɣ-is (tazwara d-amennuɣ n-tamagit) am ccix n aɣerbaz di tasenawit n Tadelles (Dellys). Dinna,yeɛreḍ ad immeslay inelmaden ɣef tamentilt n Imaziɣen. Imadhalen (iselmaden iverraniyen) imasriyen nejmaɛen iwakken ad creḍen tasuffeɣit-is seg tasenawit.

Sakin, s Smaɛil Meǧeber uk d-imeɣnasen nniḍen, ittekki i tuffɣa n tisɣuntin "Itij" d "Taftilt" s-tutlayt tamaziɣt. Imeɣnasen i tweṭṭefen s tisɣuntin agi, Agezdu n Umel d Taɣlist (DRS) atni ccegaɛ ar lḥebs. Lamaɛna ur ṭṭinezen ara iɣilen axatar, ciṭ ussan ig ɛeddan, sekkeren-d Tuddsa n Tizmerin Timaziɣin (OFB) d tasɣunt "Atmaten" ig qqenen s tuddsa nni. Segmi, Masin U Harun d-imdukkal-is sɣeren amennuɣ nsen.

Ass 3 n yennayer 1976, tafezwayt ṭṭeṛḍeqed g-uxxam n-uɣmis El Moudjahid tayeḍ deg axxam uṣaḍuf n userdas di Cirta. Ḥusin Cradi d Masin U Harun i sersen tifezwaytin nni. Tafezwayt nniḍen telaq at ṭṭeṛḍeqed deg axxam uṣaḍuf n userdas di Wahran, lamaɛna Agezdu n Umel d Taɣlist yeṭṭef Smaɛil Meǧeber uqvel ad yexdem tiluf-as.