Agraw n Summam

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi
Agraw n Summam

Agraw n Summam itwasides sɣuer Ɛebban Remḍan d Lɛarbi Ben Mhidi, wid iqublen syes llan Krim Belqasem, Ɛomar Uɛamran, Ssi Mḥemmed (Bugerra), Ssi Ṣadeq, Ɛazzedin, Ssi Lexḍer, Ɛli Xoǧa, Ɛli Mellaḥ, yedra 20 ɣuct 1956 g taddart n Iɣban d Ifri g tɣiwant n'Uzellagen.

lameɛna llan widak ur qbilnara s ayn y diruḥ agraw am tama tutrimt n Dzayer, tama n'Arris, d'unzul, axaṭer tigti n'imdebren ines llan d leqbayel.