Agraw n Ṣummam

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Agraw n Ṣummam itwasides sɣuer Ɛebban Ṛemḍan d Lɛarbi Ben Mhidi, wid iqublen syes llan Krim Belqasem, Ɛmar Uɛemran, Ssi Mḥemmed (Bugerra), Ssi Ṣadeq, Ɛazzedin, Ssi Lexḍer, Ɛli Xuǧa,Ɛli Mellaḥ, yedra 20 ɣuct 1956 g taddart n Iɣban d Ifri g tɣiwant n Iwzellagen.

Lameɛna llan widak ur qbilen ara s ayen y diruḥ agraw am tama tutrimt n Lezzayer, tama n Arris, d unzul, axaṭer tigti n imdebren-ines llan d Leqbayel.