Yurfutis

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.

Yurfutis ( s tegrigit taqdimt Ιουρφούθης ) d agrawliw amaziɣ ixedmen di Bizasina di tegrawla n yiderman imaziɣen mgal umenkud abizenṭi . Di 534 d 53.5 yella gar yiqerra imaziɣen i d -ibedden sdat unekcum abizenṭi amaynut ɣer Tefriqt d yigrawliwen : Kusina , Isdilasas d Midisinisas . Yerbeḥ sin n yijiniralen : Aygan d Rufan . Yexser sdat n ujiniral Sliman di 535