Yuba I

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Yuba I
Yuba Iru
Yuba Iru
Azwel
Agellid n Numidiya
60 uq. S.-Ɛ. – 46 uq. S.-Ɛ. (14 iseggwasen)
Uqbel-is Hiempsal II
Sdeffir-es Amenkud aṛumani tamnaḍt n Africa nova
Tameddurt
Azmez n talalit amenni ca n 85 uq. S.-Ɛ.
Azmez n lmut 46 uq. S.-Ɛ.
Baba Hiempsal II
Arraw Yuba II

Yuba I (v. 85 - 46) d agellid aneggaru n Numidya usammar di tallit n -60 armi d -46. d mmi-s n Hiempsal II agellid n Numidya. deg ṭṛad yekkren ger Julius Caesar akk d Pompeius ɣef udabu, netta yefren Pompeius yedda yid-s acku yezṛa d akken ma yeṭṭef-itt Caesar a-tt-iseḥṛes ɣef Tmazgha. asmi i tt-yewwi Caesar, Yuba medlent-d fella-s tewwura, ula d wid-is unefn-as, akken ur iɣelli ara ger ifassen n Caesar, ibegs-d ad ineɣ iman-is, u ayagi s umenuɣ netta d umeddakkel-is aRumi Petreius, msenɣen, d Petreius i yemmuten d amezwaru, Yuba netta i t-inɣan d aqqeddac-is. S tmettant n Yuba I, d tallit n igelliden irbiben ara yebdun, amedya dɣa d mmi-s Yuba II.