Wikipedia:Homepage/featured article/1

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Aller à la navigation Aller à la recherche

Mulud Mɛemmri, neɣ Mulud At Mɛemmer, d amaru, d amdan yefkan azal ameqqran i yedles d tutlayt Tamaziɣt, d netta d amezwaru iy yeslemden Tamaziɣt di tseddawit n Lezzayer. Dda Lmulud ilul ass 28 duǧember 1917 di Tewrirt Mimun deg Ayt Yanni di Tizi Wezzu. Yemmut ass 25 n furar 1989 di Ɛin n Defla deg webrid n tuɣalin-is si Merruk.

Mulud At Mɛammer yelmed, imi yella d ameẓyan, deg uɣerbaz n taddart-is. Deg 1928 yemsafer-d ɣer Lemrruk ɣef texxamt n unat-is deg Rbaṭ. Rebɛa n yiseggasen mbeɛd yuɣal-d ɣer Lezzayer ad ikemmel almad-ines deg uɣerbaz iwumi qqaren “Bugeaud” di temdint n Lezzayer; kra n yiseggasen mbeɛd, imi ikemmel-d almad-is, yeǧǧa-d aneggaru-agi ɣef yewwin aɣerbaz nniḍen iwumi qqaren “Louis-le-Grand” di temdint n Paris i wakken ad yuɣal d aselmad. (Kemmel leqraya...)