Tinduf

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Tinduf (isem amaziɣ aḥeqqani : Tin Ḍuf, anamek-is d "Taɛeṣast") d yiwen weɣrem deg tama wenẓul-utrim n Dzayer deg Uneẓruf Ameqqran. Ɣur-es azal n 45.266 imezdaɣ deg useggwas n 2008. Teqbreb ɣer laɛzib n Garet Jebilet ar 70 km si weɣrem-nni ed win n Icenancen ar wegmuḍ. D akal n At Tejakant ed Rgibat (neɣ At Rgib), d tiqbilin timaziɣin tiẓnagin i yedewwaren iles-nsen di tmuḍi wis 18 et 19 : Ajakan aneggaru i yettmeslay Tmaziɣt yemmut deg useggwas n 1864.