Takfarinas agellid

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Takfarinas agellid
Tameddurt
Talalit Thagaste Suqel, 1 century BC
Timekkest Pomaria Suqel, 24 (Gregorian)
Amahil
Amahil military leader Suqel
ASEFHAM : Ma tettnadiḍ Takfarinas, anaẓur n ccna, ruḥ ar Takfarinas Ḥsen Zermani

Takfarinas neɣ Takfarin yella d aqerru n trad mgal Rruman di tidmi amenzu baɛd talalit n Ɛisa (yemmut deg useggas 24).

Isem-is s tlaṭinit d Tacfarinas (ljenitif Tacfarinatis), anamek-is d "win n Takfarin" wissen yella Takfarin (neɣ Tikfarin) d isem n teddart ansi d-yekka.

Takfarinas yella d aserdas aqbur n lɛasker n Rruman. Yessemlal-d kra iserdasen yid-es, u ffɣen-d si lɛasker n Rruman, anda ruḥen ad nnaɣen mgal ugellid n Muritanya Yuba II, i ḥesben ixeddem ilmend Rruman, u d wigi i t-yesulin ar udabu n tgelda n Tmazɣa.

Mi ɛeddan 7 iseggasen n trad, yuɣal yenɣa-t lkunsul n Rruman di Tmazɣa Dolabella.

Iɣbula[ẓreg | ẓreg aɣbalu]