Legrig

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Tanfalit taɣelnawt
Ελευθερία ή Θάνατος, "Tilleli neɣ Tamettant" (traditional)
Tadimugṛafit
Taneẓẓi 85,3
Tadamsa
Aqariḍ Euro


Legrig d yiwet tamurt n wenẓul-agmuḍ n Turuft, deg wenẓul n Tzunegzirt n Balqan di tama n tmurt n Tturk ed Bulgarya.Zedɣen-tt 10,815,197 imezdaɣen. Tamaneɣt-is d Atena. Mechuret s umezruy-is deg Teglest s teɣrema Tagrigit taqburt.