Jadu

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Jadu d taddart deg Wedrar n Infusen, zedɣen deg-s 170.000 n imezdaɣ.

Dagi i yellan asarag d alemmas n imaziɣen di Libya Ffɣen seg-s irgazen meqqure am:

Tmura n Jadu tusa-d g wammas n Adrar n Yenfusen, d ɣur-es amezruy d ameqran si tisi ammas n tasertit n adrad. Di tagrawla n furar kkren imdanen-ines si imezwaren d fkun ixafuren deffir tilelli. Tagrawla di idemnansen, d tusna di iɣef awnen-nsen. Arannes am izmawen di amennuɣ.

Di-sent n tattawin n waman udjun nnanas ezzerga d tidi nnan-as nanna tala. Tmura n itermisen taqaburt tus-d af iɣef n weẓru ttasunas s allaɣ n ddunit. Jadu di-s Mezzu, Yujlin, Talat n Umiran, Ucbari, Iṭermisen, Jjmmari, Timezɣura, Wifat, Regrag, At Inedbas, Igennawen, Tamezda. Medden n Jadu ɣur-sen azemmur aṭas, tteggun si-s udi am tlussi. D dis trfas. Yella di Jadu tfaska teggun mi d-tettas tafsut, qqaren-as d "Tamɣra n Tilelli".