Ccix Lḥasnawi

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Simpleicons Interface user-outline.svg Ccix Lḥasnawi
Tameddurt
Talalit Tizi Wezzu, 23 Yulyu 1910
Lmut Saint-Pierre, 6 Yulyu 2002
Tiɣri
Tutlayin Taɛrabt
Taqbaylit
Amahil
Amahil acennay
Dduzan n lmusiqa taɣect

Ccix Lḥasnawi, s yisem-is unṣib Si Muḥ n Aɛmar u Muḥ, ilul ass n 23 Yulyu 1910, di Taɛzibt n Lɛeṛc Iḥesnawen di tama n At Dwala. Yettwassen s yisem Ccix Lḥesnawi imi laṣel ines n Iḥesnawen, di lekwaɣeḍ yers s yisem n Muḥemed Xelwat. Asmi i yesɛa sin iseggasen di laɛmeṛ-is temmut yemma-s, akken kra iseggasen yerna baba-s. Am tizya-s akw di lawan-ni, yekcem ar temɛemmaṛt akken ad iɣer leqwran. Ur yeqqim ara aṭṭas di taddart-is, asmi yesɛa 14 iseggasen iṛuḥ ar Tizi Wezzu, dinna icennu di leqhawi, ur iɛeṭṭel ara di Tizi wezzu ikemmel abrid-is ar Lezzayer tamaneɣt. Dinna di Lezzayer yemlal-d kra inaẓuren imeqranen am Ccix Musṭafa Nadur akw d Ccix Mḥamed Lɛanqa.

Deg useggas n 1935 Ccix Lḥesnawi yessufeɣ-ed tasfift-is tamenzut anda i yecna ɣef lɣerba akw d wuguren n tmurt imiren, tizlitt-nni Maison Blanche di tesfift-agi i deg tella. Yeqqim sin iseggasen di Lezzayer dɣa di 1937 iṛuḥ ar Franṣa anda i d-yessufeɣ tisfifin nniḍen. Di Franṣa Ccix Lḥesnawi yettwassen aṭṭas ger yeɣriben i yellan din. Aṭṭas n yeɣriben i t-iḥemlen imi icennu ɣef wayen i ten-iḥuzan, lɣerba m lemḥan. Ccix Lḥesnawi yecna diɣen ɣef tmeṭṭut n tmurt d wuguren i d-tettmaggar di lawan-nni. Xas akken tizlatin n Ccix Lḥasnawi wezzilit maca d tid igerzen aṭṭas, nezmer ad d-nini belli ibeddel-as udem i cna n caɛbi neɣ yewwi-d amaynut i ṣṣenf-agi n cna. Asmi i tebda tegrawla di tmurt, di 1954, yeḥbes cna. Mi i tfuk di 1962 yeqqel ar cna, yerna 6 iseggasen dɣa yegzem-tt di ṛṛay-is belli ad yeḥbes cna i lebda. Ccix Lḥasnawi yexdem 46 n tezlatin, 29 s Teqbaylit, 17 s Dderǧǧa (taɛrabt n Lzzayer).

Deg iseggasen n 70 ibeddel tamurt; abrid-agi iṛuḥ ɣer Tegzirt n La Reunion. Di tegzirt-agi ikemmel tudert-is armi d asmi i yemmut ass n 6 Yulyu 2002. Xas akken Ccix Lḥasnawi yeǧǧa-yaɣ, tizlatin-is mazal-iten ttwasnent di yal tama n tmurt.

Tuddar qqiment d tilmawin
Ɛemṛent ḥaca s tilawin
Win yesɛan ul-is d aḥnin
Lhem nnig wa ulac

Imeslayen agi yecna-ten Ccix Lḥasnawi deg 1935.

Idlisen[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

  • Mehenna Mahfoufi, Cheikh El-Hasnaoui. Chanteur algérien moraliste et libertaire, Paris, Ibis Press, 2008 - ISBN 978-2-910728-88-5

Tamselyut[ẓreg | ẓreg aɣbalu]