Azawax

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Azawax
Arkawel aqjun
Tiddi awtem 64-74 cm, tawtemt 60-70 cm d ameqṛan yarna ɣezzif
Taẓayt awtem 20-25 kg, tawtemt 15-20 kg
Izbel wezzil yarna-ṛqiq
Taksiwt yark initen n uwras, d acebḥan di tagara tseṭṭas.
Aqerru Ṛqiq, ur idewwer ara
Allen ṛuḥent tafgurt, meqṛent
Imeẓẓuɣen cuddent uwessawen, ɣlint
Taseṭṭa Ɣezzifet, Taṛqaqt
Asekkil Fsus, Amegraw, Ur iḥemmel ara abeṛṛani
Aggay FCI 10
Tigezmi FCI 3
Amḍan FCI 307

Azawaɣ neɣ Azawax neɣ Uska d aydi yettidiren di tama n Tefriqt ugafa, yekka-d yisem-is seg wawal amaziɣ Azewwaɣ (ayen yennumken: win yettzuxun acku talmest-a n yiṭan d win irán (iḥemmlen) ad isken iman-is). yettidir deg uneẓruf ameqran n tefriqt ugafa, ɣur itargiyen deg tmura n Mali, Nnijer, Burkina fasu yakk d unẓul n Lezzayer

Amezruy[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Yella di temnaṭ n Saḥel "anẓul tefriqt ugafa" si zik, iban-d di Tuṛuft deg iseggasen n 1970. Aseggas 1981, amqun agraɣlan n teɣri n iqejjan (FCI) tga azal i y Iri Azawax.

Di tdra, Aqjun-agi yella yettwaxdem i wegmer, arured ines iwulem iw ḍfer n waniren d yefrax. Ccbaḥa ines teǧǧat daɣen ad yili d aywal n tamunt.

Isem "Azawax" yekk-ad seg tmaziɣt "azuwax" yellan di teqbaylit.

Asekkil[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Fsus yerna d amegraw, d aywal izemren ad yaɛzel iman-is, abeɛda ɣef ibaṛṛaniyen. ur yettqellib ara ɣef usilef. D addfut yarna d apelfaf, ilaq-as usaɣad aṣebri