Arezqi Kufi

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Arezqi Kufi (ilul deg 16 Yennayer 1949) d amarir n tkurt n uḍar adzayri, yurar deg teɣlamt n Yilemẓiyen Inaddalen n Leqbayel gar 1967 ed 1973.