Amyannan umsqedac:Bilalbouyahia

Jump to navigation Jump to search

About this board

Previous discussion was archived at Amyannan umsqedac:Bilalbouyahia/Archive 1 on 2016-08-19.

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Di mkull Wikipedia (Tagnizit, Tarumit, Tavietnamit...etc), ismawen i yellan deg Taxobox ttwuran s talatinit. Deg leɛnay-k qader la convention agi. Tẓemreḍ ad txelqeḍ yiwen redirect ar isem s teqbaylit.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Llan-t waṭas n tuccḍiwi di Wikipedia s Teqbaylit Amdya: Amnakl = Tagelda

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Ammizwe × Tafesna ✓

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Korrijiɣ Tagelda & Tafesna. Ẓer daɣen: Tafesna_.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Genus= Tafesna Efk-yi-d Facebook-ik, Ak-d azneɣ yakk awalen n tasnudert

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Genus= Tawsit ... Dsl erreure Ordre= tafesna

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Ur sɛiɣ ara facebook, lameɛna tzemreḍ ad iyi-d-tazneḍ email via wikipedia: kliki ɣef azday-agi.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul.... Le mot 'Lɛerc' n'existe Pas

c tawsit

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Famille= [[Tawacult (tasnudert)|tawacult]]


Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)
Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

a yamdakel tribu yella yisem s Teqbaylit (Akerdis)

Ad nessexdem awalen n Teqbaylit

العرش ad yeqqim d awal  Aɛrab

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

awal-a n lɛerc ur yessɛi ara assaɣ ijehden i wakken ad tnessexdem deg tasnudert

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

awal-a n lɛerc ur yessɛi ara assaɣ ijehden i wakken ad tnessexdem deg tasnudert

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Azul, xelɣeɣ yiwen amagrad deg Wikipedia:Agraw. Arwaḥ ad theddreḍ yid-naɣ.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul. Atan rriɣ awen-d awal deg ugraw nni. Svp ldi-d Facebook llan wawalen deg Wikipedia yessefk ad ttwibeddeln

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul a mass. Ttxil-k kcem-d ar Facebook.. lien n Facebook-iw: facebook.com/SoyBerber

Reply to "Taxobox"
Zidat (Mmeslayattekki)

Azul,

Turiḍ ' isem n Bibṛas nniḍen d Tarinast'. Deg wayen sɛiɣ yuran ɣef Bibṛas (azal n 5 imura) yiwen ur d yuder Taranast i Bibras.

Ahat tɣelteḍ ?

Tanemirt

Saïd Zidat

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Azul a mass. Bibras deg Teqbaylit ɣers 2 n yismawen. Ussan-a tfekkiy (tekfa) 3G. Mi ara ad zedmeɣ (ad charif) ad uɣaleɣ ad aruɣ yakk idrisen ɣef yimɣan w ad rnuɣ ɣef wid i mazal ulac-iten

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

dsl. Mara ad charǧiɣ 3G

Rnu daɣen llan waṭas n yemɣan mazal nessexdam ismawen nsen n tidet amdya (Cix lebqul × = Tirizwa ✓ )

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

akken daɣen walaɣ teɣlid deg ucuḍen. Acku ismawen-a n yemɣan d ismawen n tewsitin (Gènres) mači n telmas (pas de espèces) . Acku tilmas yal tikkelt yettili wawal udfir amdya (mil commune= ilni amezday

Ilni = gènre . plus amezday pour l'espèce

Zidat (Mmeslayattekki)

Azul a Bilal,

Tanemirt i wayen akka iyi d sfehmed. Ayen akka i d teqqareḍ igerrez u ayen nezmer ad tnaru dayen aɣ yessawḍen ɣer sdat.

Maca ismawen n yemɣan s teqbaylit llan aṭas yernu ḥed ur izmir ad yini wagi iseḥḥa wagi ur yesseḥḥa ara. Akka i tḍerru i mkul tutlayt, mkul imɣi yesɛa aṭas n yismawen. Tikwal isem iteddu akked sin neɣ ktar n yemɣan.

Ilaq mkul yiwen ad yernu ayen isen. D rennu mači d tukas i lmeqdra n tmusni id n ḥawec si mkul amekan.

Dayen iyi gan uriɣ i mkul imɣi: ismawen akked d tiwelhiwin (ansi d yekka yisem). Di lemtel Aẓekkun

Nekk ar ɣuri di temsal n yesmawen, ala ismawen s latinit i d ismawen usnan. Ismawen s teqbaylit neɣ s tmaziɣt, ur yexṣir ma llan aṭas neɣ ma mxallafen. Ur ilaq ara ad tili d tina: mkul yiwen d ibawen-is i yettewan :)

tanemirt, Saïd Zidat

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Maca llan ismawen kkan-d seg Teɛrabt amdya LBECHNA s teqbaylit isemis INLI. Neɣ CIX LEBQUL yekka-d seg Darja. Nekni netteɛrad ad nesselmed ismawen iqbayliyen

Zidat (Mmeslayattekki)

Ma yella sexdamen-ten medden ass-a di tuddar n leqbayel nekk ar ɣuri mači d aɣbel ma kkan-d si fransist, neɣ si sbenyulit neɣ si taɛrabt. Llan imeslayen id lemdeɣ si tlawin d yergazen ur nessin ara maḍi taɛrabt ! Cix n lebqul di lemtel, ulac aqbayli ur tenessin akka.

Ma nerna yas isem nniḍen yella yakan s teqbayli neɣ d yekkan si tutlayt tamaziɣt nniḍen dayen iggerzen. Maca ar waṭas n leqbayel Ccix n lebqul d Borrago officinalis :) Akka i d amezruy nneɣ ...


Zidat (Mmeslayattekki)

Ad uɣaleɣ ar CCix n lebqul, kečč atan walaɣ turiḍ Asemlal d ittbanen d aseklu Populus i wumi neqqar Aṣefṣaf. Sɛiɣ acḥal d i mawalen, ulac win i d yenna Ccix n lebqul d Populus.

Bɣiɣ ak steqsiɣ ma ulac uɣilif, ansi d ttawiḍ ismawen-a ? D ayen snen medden di lǧiha nnwen ? Dayen uran iqdimen ?

Ar tagara, bɣiɣ ak d iniɣ, ur ilaq ara a ttekseḍ isem neɣ ayen nniḍen ma yella win t yuran iteḥeq ɣef ayen yura. Nekk d lemtel, ulac ayen uriɣ, ur d nekki seg wayen iyi d nennan imezwura, neɣ ayen uran sin neɣ akter imyura. Ma yella twalaḍ lḥaǧa texser ini iyi-d;

Ma ulac uɣilif as ɛelmeɣ Sami at Ferḥat d yebdan Wikipedia:Agraw garaneɣ.

Tanemirt


Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

dɣa ismawen nessexdam nekni d ismawen yellan ula ɣer imaziɣen n umerruk neɣ Libya .. Mara ad aruɣ f yemɣi ttadreɣ-d yakk ismawen-is yettwasnen

Reply to "Bibras"
Zidat (Mmeslayattekki)

Azul,

Nekk d Saɛd Zidat , win d yebdan "Imɣan' s kra n yesmawen n yemɣan s teqbaylit. Mazal rennuɣ ayen sneɣ neɣ ayen ɣriɣ ɣer wi-d yura uqbel. Dɣa di tezwart n la page imɣan niqal uderɣ-d ismawen n yedlisen ansi d kan yesmawen i uriɣ. Maca walaɣ tekseḍ tazwart nni. Ar sdat nwiɣ ad rnuɣ i mkul imɣi taɛwint ansi d yekka yisem nni.

Nek di lbal-iw nwiɣ as tili d la page n yesman n yemɣan s teqbaylit. Ahat lukan sesemmaɣ 'Ismawen n yemɣan s teqbaylit' axir n 'imɣan'. Aken ibann dɣa medden zemren ad arnun leqdic i wayen ixussen deg-s.

Ɣef temsalt n yismawen bɣiɣ ak steqsiɣ ɣef yisem "Taselmett iẓekwan" i sneɣ d "Lmesk iẓekwan" neɣ "Cendgura" neɣ "Ckentura" neɣ "Ckenturat". Anda i tesliḍ neɣ i teɣṛiḍ "Taselmett iẓekwan" i Juga iva ?

Tanemirt

Saïd

Reply to "Taselmett iẓekwan"
Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Pourquoi utilises-tu assaɣ au lieu de isem? Sais-tu que Isem n'est pas un emprunt à l’arabe ? Le proto-afrasien est l’ancêtre commun au berbère et au sémitique, et en proto-afrasien on dit isem, vas-tu aussi inventer d'autres mots car trop proche de l'arabe? iles <--> lisan, idammen <--> addam ...etc.? Ce sont des mots 100% berbères et ne sont en aucun cas des emprunts à l'arabe.


https://en.wikipedia.org/wiki/Afroasiatic_languages#Shared_vocabulary


D'ailleurs, il existe un site bien plus "sérieux" qui s'amuse à inventer des mots berbères :


http://amawal.wikidot.com/assa


Et il se trouve que assaɣ signifie en néo-berbère "relation", et non isem.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

deg teqbaylit d tmazight s umata ASSAƔ= Non/ Relation

Assaɣ d awal Amazigh 100% Ulac fellas ccek

Ma nuɣal ar Relation ad naf d akken awal-is s Teqbaylit (Tazdayt), ar ass-a llan wid id tyesseqdacen, Awal-a yekka-d seg ZDI

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

ula d awal isem sseqdaceɣ-t , maca deg wedris usnan yelha ad nesseqdec assaɣ, dɣa ad ɛerdeɣ ad ssiwdeɣ irem-a ar asegzawal usnan i yedlisen n teqbaylit

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)
Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Azul, ur fhimeɣ ara mliḥ d acu i tebɣiḍ exactement, tebɣiḍ infobox tajdidt ɣef Biology neɣ tebɣiḍ ad tbeddleḍ template Taxobox (Talɣa:Automatic taxobox/localize)?

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

bɣiɣ ad greɣ w ad beddleɣ kra n wawalen

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

d wayyi. Tanemmirt

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul.... Llan kra n wawalen yessefk ad ttwibedlen . Tezmerd ad ini-d amek?!

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Anda?

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

deg Wikipedia s umata


Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Efk-iyi-d yiwen n exemple akken ad k-ɛawneɣ.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

xedmeɣ-d capture, ur ẓriɣ ara amek ara ad t-id azneɣ

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

amdya llan wawalen

ṣaḥiḥ (ameɣtu ✓)

Awal n uɛeddi (awal uffir ✓)

Qqen (Kcem ✓)

Lbedna (uffir ✓)


Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)
Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

maca nek awi yufan ad nbeddel awalen ayyi

Reply to "assaɣ vs isem"

_____eyya vs _____iya neɣ ______eyya

11
Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Ɣur-i yiwen n usteqsi: Amek ilaq ad naru ismawen n temdinin am Lakhdaria, Meghnia...etc? Yella yiwen ay ixelqen Lexḍareyya, Xalweyya, Decmeyya, Meɣneyya, Reḥweyya..etc. Bɣiɣ ad ten-beddleɣ, nekkini neṭqeɣ iya, neɣ iyya, mačči eyya. Tanemmrit.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul. Di tazwara yessefk ad nerr ismawen nsent s Teqbaylit. Amdya: Ziama Mansouria s Teqbaylit AZYAM/ Bordh Mnaiel= Imnayen... Maca Lexdarya Saharij.... Etc ur ẓriɣ ara

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul a gma.

Deg infobox n tutlayin llan kra n wucuden

Amdya:

Anṭaq (×), Abdar (✓)

Anaṣli (x), Aẓaṛan (✓)

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)
Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

awi yufan ad nsnulfu Agraw deg Facebook (Wikipedia s Teqbaylit) w ad neɛred yakk wid yettarun idrisen deg Wikipedia acku llan-t waṭas n tɣawsiwin ad nemsefham fellasen-t i wakken Taqbaylit deg wiki ad tennerni

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Semmeḥ-iyi, ur ḥmileɣ ara akk facebook, yebɣa ad yessin aṭas n les infos fell-i: la photo, numéro n tilifun, yeqqim-d kan le bilan médical akked le toucher rectal. Kulci ay yettwuran deg-s yeqqim-d deg-s (mačči indexé sɣur les moteurs de recherche). Les vidéos ur sɛan ara URL, Yiwen ur yezmir ad yettnadi correctement neɣ ad ifiltri. Kullec yebna ɣef la passivité n l'internaute, yezmer yexdem kan ḥaǧa yeskroli kan u yekliki ɣef "j'aime". facebook netta d le cancer n internet.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

maca a yamdakel ilaq fellaɣ ad nernu imaynuten ar Wikipedia. Llan-t waṭas n tɣawsiwin ur ssineɣ nekk ad ten'tid sselfuɣ amdya (infobox de: Pays, Langues, Chimique..... Etc)

Tus snat keččemeɣ ar kra n yedrisen ttafeɣ midden ttarun Kan akka, aṭas n yedrisen t3awadeɣ asen acku Ulac akk deg-sen sens créatif

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul... Deg infobox n tesnudert (Biologie) yella wawal yehwaj abeddel (Afraq ajyugrafi) yessefk ad yili (Taẓuni tasnamurt)

Tanemmirt

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

Scientific classificatin= Tasartut n tesnudert

(Tjr dans l'infobox)

Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)
Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

surfey. Ar tura ur sfaqeɣ amek ad beddleɣ, acku Nekk d amaynut di Wikipedia. Así yufan ad ldid Facebook w ay demled amek

Reply to "_____eyya vs _____iya neɣ ______eyya"
Sami At Ferḥat (Mmeslayattekki)

Azul a bilal,

Tanemmirt af imagraden akked yibeddlen inek. Lameɛna, ur ilaq ara ad taruḍ s wawalen yiwen ur ten-ifehhem am: Taserɣint neɣ Miẓran. Aql-aɣ di wikipedia s teqbaylit, ilaq ad naru s wawalen mkull aqbayli yezmer ad yefhem.

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)

azul

Ẓriɣ annect-a, maca nekk yal awal ur nettwafhem rennuɣ-d deg idis-is anamak-is Yettwassen ... Amdya deg wwemgarad n (Asfir -ṛṛemman-) ... Acku Wikipedia d tagnit tameqqrant i wakken Iqbayliyen ad lemden awalen iẓaranen (inasliyen) n Teqbaylit

Bilalbouyahia (Mmeslayattekki)
Reply to "Taserɣint & Miẓran"
There are no older topics