Aller au contenu

Tiwilayin n Lezzayer

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.

Tamurt n Lezzayer tesɛa 58 n twilayin, yal tawilayat tettwabḍu i tidayriwin, yal tadayra tettwabḍu i tiɣiwanin.

Angal Tawilayat ولاية Tidayriwin Timdinin Tajumma Imezdaɣ
(2008[1])
Density (2008)
km² mi² deg km² deg mi²
01 Adrar أدرار 11 28 439,700 169,800 399,714 0.94 2.4
02 Cclef الشلف 13 35 4,795 1,851 1,002,088 209 540
03 Leɣwaṭ الأغواط 10 24 25,057 9,675 455,602 18 47
04 Um Lebwaqi أم البواقي 12 29 6,783 2,619 621,612 81 210
05 Tabatent باتنة 21 61 12,192 4,707 1,119,791 92 240
06 Bgayet بجاية 19 52 3,268 1,262 912,577 279 720
07 Tibeskert بسكرة 12 33 20,986 8,103 721,356 34 88
08 Beccar بشار 12 21 162,200 62,600 270,061 1.7 4.4
09 Blida البليدة 10 25 1,575 608 1,002,937 591 1,530
10 Tubirett البويرة 12 45 4,439 1,714 695,583 157 410
11 Tamenɣast تمنراست 7 10 556,185 214,744 176,637 0.32 0.83
12 Tbesset تبسة 12 28 14,227 5,493 648,703 46 120
13 Tlemsan تلمسان 20 53 9,061 3,498 949,135 105 270
14 Tyaret تيارت 14 42 20,673 7,982 846,823 41 110
15 Tizi Wezzu تيزي وزو 21 67 2,956 1,141 1,127,608 316 820
16 Lezzayer الجزائر 13 57 1,190 460 2,988,145 2,511 6,500
17 Ǧelfa الجلفة 12 36 66,415 25,643 1,092,184 46 120
18 Jijel جيجل 11 28 2,577 995 636,948 247 640
19 Sṭif سطيف 20 60 6,504 2,511 1,489,979 229 590
20 Ssɛida سعيدة 6 16 6,764 2,612 330,641 49 130
21 Skikda سكيكدة 13 38 4,026 1,554 898,680 223 580
22 Sidi Belɛebbas سيدي بلعباس 15 52 9,096 3,512 604,744 66 170
23 Ɛennaba عنابة 6 12 1,439 556 609,499 424 1,100
24 Galma قالمة 10 34 4,101 1,583 482,430 118 310
25 Qsenṭina قسنطينة 6 12 2,187 844 938,475 427 1,110
26 Lemdeyya المدية 19 64 8,866 3,423 819,932 92 240
27 Mestɣanem مستغانم 10 32 2,175 840 737,118 325 840
28 Msila المسيلة 15 47 18,718 7,227 990,591 53 140
29 Mɛesker معسكر 16 47 5,941 2,294 784,073 132 340
30 Wergla ورقلة 10 21 211,980 81,850 558,558 2.6 6.7
31 Wehran وهران 9 26 2,121 819 1,454,078 688 1,780
32 Lbeyyeḍ البيض 8 22 78,870 30,450 228,624 3.2 8.3
33 Illizi اليزي 3 6 285,000 110,000 52,333 0.18 0.47
34 Burǧ Buɛririǧ برج بوعريريج 10 34 4,115 1,589 628,475 160 410
35 Bumerdas بومرداس 9 32 1,356 524 802,083 504 1,310
36 Ṭṭaref الطارف 7 24 3,339 1,289 408,414 122 320
37 Tinduf تندوف 1 2 159,000 61,000 49,149 0.31 0.80
38 Tisemsilt تسمسيلت 8 22 3,152 1,217 294,476 93 240
39 Lwad الوادي 12 30 54,573 21,071 647,548 12 31
40 Tixencelt خنشلة 8 21 9,811 3,788 386,683 40 100
41 Suq Ahṛas سوق أهراس 10 26 4,541 1,753 438,127 95 250
42 Tipaza تيبازة 10 28 1,605 620 591,010 273 710
43 Mila ميلة 13 32 3,407 1,315 766,886 220 570
44 Ɛin Defla عين الدفلى 14 36 4,891 1,888 766,013 156 400
45 Nnɛama النعامة 7 12 29,950 11,560 192,891 6.5 17
46 Ɛin Timucent عين تموشنت 8 28 2,379 919 371,239 156 400
47 Taɣerdayt غرداية 9 13 86,105 33,245 363,598 4.2 11
48 Ɣilizan غليزان 13 38 4,870 1,880 726,180 152 390
49 Lemɣir المغير 2 8 8,835 3,411 162,267 0.94 2.4
50 Lemniɛa المنيعة 2 4 62,215 24,021 57,276 0.92 2.4
51 Wlad Ǧellal أولاد جلال 2 6 11,410 4,410 174,219 15 39
52 Burǧ Baǧi Muxtar برج باجي مختار 1 2 120,026 46,342 16,437 014 36
53 Bni Ɛebbas بني عباس 6 10 101,350 39,130 50,163 049 130
54 Timimun تيميمون 4 10 65,203 25,175 122,019 19 49
55 Tuggurt تقرت 4 11 17,428 6,729 247,221 14 36
56 Ǧanet جانت 1 2 86,185 33,276 17,618 02 5.2
57 In Ṣaleḥ عين صالح 2 3 131,220 50,660 50,392 038 98
58 In Gezzam عين قزّام 2 2 88,126 34,026 11,202 013 34
Lǧemɛ 547 1541 2,381,741 919,595 34,080,030 14 36
  1. Office National des Statistiques, Population par sexe, âge et Wilaya. Consulted on 02/02/2016.