Tigzirin Tiknariyin

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Tigzirin Tiknariyin

Tigzirin Tiknariyin (taspenyulit : Islas Canarias) neɣ Tiknariyin d tamurt ay d-yezgan deg utaram n Tefriqt n Ugafa (deg Ugaraw Atlantik). Tamurt-a teḥkem-itt Spenyul. Tajumma-nnes 7.447 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 2.098.593 n yimezdaɣen (Iknariyen). Tigzirin Tiknariyin ɣer-sent snat n tmunaɣ: Santa Cruz de Tenerife ed Las Palmas de Gran Canaria.