Agaraw Aṭlasi

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Agaraw Aṭlasi d yiwen seg yigarawen n umaḍal. Yezga-d gar Temrikt (deg utaram), Turuft ed Tefriqt (deg wegmuḍ).