Thomas Edison

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Thomas Alva Edison
(en) A Day with Thomas Edison (1922)

Thomas Edison d aseɣnaw (inventeur) amarikani. Ilul di Milan (Ohio) ass n 11 Furar 1847, immut ass n 18 Tuber 1931 di West Orange (New Jersey), yeɣra 03 wayyuren kan deg uɣerbaz. Tuɣ fell-as 12 isseggwasen di ticett-is, assmi illa iznuzu iɣmisen, mi ittxemmim ɣef tmacinin timikanikiyin d trisiti.

Deg usseggwas n 1862, isbedd aɣmis amuqran Trunk Herald, i d-iteffɣen yal amalas (smana). Edison, assmi id-issukkes yiwen uqcic gar ifassen n laxart, tella-d ɣur-es tissas d udem ar medden macci drus. Ladɣa Edison, deg wakud I deg istufa ittara lemdad-is ar tussna n imiren u ilmed Tiligraf s yiman-is. Aseɣnew-ines amezwaru d télégraphe duplex.

Deg usseggwas n 1876, aseɣnew-ines inza s waṭas, Edison issas-ed idrimen s wid I d-ibna isnidi-ines (laboratoire). Edison, isnulfa-d daɣen microphone. Deg usseggwas 1877, Edison ikfa afunugraf ittaṭṭafen imesli. Sakin, sin issegwassen d assawen, isnulfa-d taftilt (tampult) n trisiti. Deg usseggwas 1882, tekcem tafat ɣer ixxamen di New York I tikkelt tamenzut u flalin izenqa ines. Deg usseggwas 1887, Edison issemɣwer isnidi-ines u dɣa iqqim di West Orange di New Jersey. Deg usseggwas 1888, isnulfa-d Kinétoscope, tamacint tamezwarut n tugniwin ittembewwilen, dɣa din iẓẓa I tikkelt tamenzut ayen yuɣalen kra issegwassen syin d isura, d tiliẓritt neɣ d ssalima akw ya. Edison ɣur-es azal n 1000 (tawinast) d aseɣnew neɣ ugar, gar-asen:

- Adɣaɣ (Batterie) - Tamacint n ucraw (La machine à ronéotyper)

Tamselyut[ẓreg | ẓreg aɣbalu]