Tansa IP

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.

Tansa IP d amḍan imettel yiwen uselkim g l'internet, s umata imettel yal tiɣawsiwin n l'informatique g network am l'imprimante, router.. atg.

Tansa IP d amḍan Hexadecimal, meɛna nettaru-t s decimal : FF yuɣal 255, A2 yuɣal 162, 24 yuɣal 36. Llan sin tisiwal : IPv4 d IPv6 :

  • IPv4 ɣur-s 4 imḍanen, yal amḍan ɣur-s sin izwilen : s umedya tella tansa IP C0.A8.00.01 (nettaru-t 192.168.0.1). Meɛna s tsiwelt-agi ur nezmir ara ad nernu kter n 232 neɣ 4 294 967 296 n tansa IP. Ihi, xelqen tansa IP tasiwelt 6.
  • IPv6 ɣur-s 6 imḍanen, am v4 yal amḍan ɣur-s sin izwilen.