Nikola Kopernik

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Nikola Kopernik

alt=Description de cette tugna, également commentée ci-après

Nikola Kopernik

Talalit
Toruń (Pruss tabusint,
Alex K Kingdom of Poland-flag.svg Tagelda n Pulunya)
Lmut (ar 70 iseggwasen)
Frombork (Pruss tabusint, Tagelda n Pulunya)
Taɣelnawit Apuluny
Igran Tassnaggurt, tusnakt, aɣaran, tasnajya
Agerdas n Tasdawit n Bulunya
Tasdawit n Padu
Tasdawit n Ferrare
Tasdawit Jagelun n Krakubya
Tisellet i Heliusentrism

Signature

Azmul nNikola Kopernik

Nikola Kopernik d amussnayyur, aẓar-is d apuluni. Ittwassen s teẓri I d-iqqaren : iṭij d areggag (ur ittmimiḍ ara) di tlemmast n umeɣrad (univers). Amaḍal itezzi ɣef yiman-is abrid i wass, deg usseggwas ɣef iṭij (système hélicocentrique).

Kupernik ilul ass n 19 di furar 1473 di temdint n Torun di tmurt n Pulunya, gar twacult n imzenza d yinawuren (fonctionnaires). Xal-is Lukas Watzelrude imended ɣef tɣuri ines. Deg usseggwas n 1491, Kupernik ikcem ɣer tesdawit n Krakubi, syin akkin iruḥ ar tmurt Ṭelyan ad iɣer tussna n tijjit d wezref di Padu (tasdawit anda isɣer, kra n 100 issegwassen d asawen, umussnaw ameqqwran Galili).
Deg usseggwas n 1497, yuɣ timsirin ɣef wezref di tesdawit n Bologne, din i yezdi taxxamt d usalmad amussnak Dominico Maria Novara (1454-1504). Kupernik, ilha-d s trakalt (géographie) d tussnayyurt (astronomie).
Deg usseggwas 1500, ifka isaragen ɣef tussnayyurt di Rome. Deg usseggwas 1503, Kupernik ikfa Duktura-ines n uzref, di Ferrare.

Seg usseggwas 1503 ar usseggwas 1510, Kupernik illa ɣer xal-is di Plogne. Gar usseggwas 1507 d usseggwas 1515, ikfa adlis ɣef tussnayyurt De Hypothesibus Motuum Coelestium a se Commentariolus. Deg usseggwas 1512, Kupernik ittekka di tesmilt I teknawt (comission de réforme) n uszemz. Deg usseggwas 1517, yura-d adlis ɣef isurdiyen, ibda lsas n udlis-is De Revolutionibus Orbium Coelestium I ikfa deg usseggwas 1530.

Zzat tegrawla takupernikit, imussnawen la d-qqaren: amaḍal ur ittmimiḍ ara. Tiknurin (planètes) illan tezzint I umaḍal.
Anagraw akuperniki (système de Copernic) ibedd ɣef: - Yiwet : amaḍal itezzi deg yiwen wass ɣef yiman-is, deg usseggwas ɣef iṭij. - Tis-snat, tiknurin nniḍden zgant tezzint ɣef iṭij.

S waya, Kupernik isebrurez-ed amek illa wass d yiḍ. Maca, ayen i d-inna, di lqern XVI, d kra kan imussnawen I t)irefden; I t-yumnen; tugett ugin ayen I d-yenna; ayen id- yufa.

Tamselyut[ẓreg | ẓreg aɣbalu]