Lla Cṛifa

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Lla Cṛifa
Tameddurt
Talalit Tawilayt n Burǧ Bu Aɛririǧ, Yennayer 9, 1926
Taɣlent Lezzayer
Timekkest Lezzayer, Meɣres 13, 2014
Amahil
Amahil acennay akked songwriter Suqel
Music instrument Bendir Suqel
taɣect

Lla Cṛifa, ism-is n tideţ Wardya Bucemlal, tluled d It Ḥalla, taƔiwanţ n Ilmayen (di Burǧ Bu Ɛririǧ) aseggwas n 1926. Țacennayt taqbaylit yellan seg tmezwura yesulin ccan i w-cewwiq d uḥiḥa. Tecna f ddel, tecna f lgirra, tecna f yargazen d lxalat, tecna f Rabbi d lawliyat.

Tameddurt-is[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Akken id ţɛawad neţţat s yimad-is, asmi tella tamctuḥt, t-kes tiɣeṭṭen g tmizar n xwali-s. Acewwiq-is musnaw di taddart ulamma imiren, di tmurt n leqbayel, d lɛib i teqcict ad tecnnu.

Anda tesla i yenzizen u bendayer, a ţaɣiţ tawla a-ţaɛnu afrag anda yella wurar iwakken a-ţecnu d lxalat nniden. Asmi tesawwed 18 isegwasen di laɛmer-is, teǧǧa tamurt-is, teṭṭef abrid-is ar Lžžayer. Dɣa, deg tmaccint i-tt yewwin ar Ležžayer, tewwid acewwiq anda is teqqar " Bqa ɛla xir ay Aqbu, tura ifuk zhu".

Kra n lweqt kan mi d sawwed ar Ležžayer, tameṭṭut n xali-s Lla Yamina n Yiɣil Aɛli, tewwi-tt ar Radyu anda tebda dɣa abrid is di ccna. Tufa di Radyu Lla Zina Tawertilanit, Lla Wnissa Taxerfelliwt. Cwit kkan terna-d Lla Lǧida Tamuqwranţ, Ǧamila, Ḥnifa. T-ţɛawad-ed di lweqt-nni yella kan "srid" (en direct) ulac asekles.

Tizlatin n Lla Cṛifa[beddel][ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Lla Cṛifa tettɛawaded belli teccna ugar n 800 tezlatin. Assa, tid id yegwran ţid yellan di Radyu akw ţid teskles iw znuz.

1) Tizlatin n Ddin

 • A n zur lwali
 • Am cafaɛ lluma
 • Ya Muhamed
 • Llah Llah ya Rabbi
 • A Rabbi ferreǧ fell-aɣ
 • Ala Rabbi im'ara tdum
 • Saɛd n lḥeǧaǧ
 • Salam uɛlikum
 • Ssut Wartiran

2) Tizlatin n Trad

 • Caɛb Lzzayer
 • Lažžayer tamurt-nneɣ
 • Lmussebblin
 • Ifuk lḥif
 • Ccaɛb aɛzizen
 • Ṣḥab lbaruḍ

3) Tizlatin n lfarḥ

 • Besm Llaḥ ad nebdu (akw d Ḥnifa, Lla Zina, Lla Yamina)
 • Sers i wallen-im
 • Lxux ažžayri
 • Swiɣ aman u karmus
 • Icud tacacit
 • Sniwa
 • Baba i ḥeml-yi
 • A laɛyun n ṭṭir
 • Aḥlil
 • Mabruk ay isli
 • Ilul weqcic di lḥara

4) Tizlatin nniden

 • Ay aɣrib
 • Ṛṛay uɛkis
 • Ay idurar d swaḥel
 • A xali ya xali