Jebril

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.

nettmeslay-d dagi akken i-d nna tneslemt ma tettqellibeḍ Tamasiḥit wali Gabriyal .


Jibril (s Taɛrabt جبريل ) d yiwen seg 04 lmalykat iqerrben ɣer Yillu d agellid n yineǧlusen . S teqbaylit neqqar-as Jebril kra qqaren-as ǧebril . Netta d assaɣ gar Allah d yimceyyɛen-ines yettales-asen-d idlisen iqeddsen d netta id-yuwin Leqran yules-it-id i Sidna Muḥemmed ﷺ ( akken qqaren yinselmen : Ṣalla Allah Ɛlih U sellama )

abdar di lḥadit[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

di Ṣaḥiḥ Limam Muslim yettbader-d deg yixfan 2, 75, 77, 83, 85, 97, 449, 502, 729, 1095, 1166, 1175, 1177, 1297,1352, 1375, 1456, 1457, 1601, 1672, 1685, 1688, 1693, 1732, 1734, 1790, 1800, 1910,2115,2196 deg wawalen n Muḥemmed ( lḥadit )

Ineǧlusen[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Jebril

Mikayil

Imyura yettwakerrmen

Munker d nakir

Israfil

Ɛezrayan

Redwan

Malek