Isaac Newton

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Isaac Newton di 1689
D amussnak (mathématicien), d amusnagamaw (physicien) aglizi, Isaac Newton d yiwen seg wid iqqimen deg umezruy i lebda, acku tiliwa n tussna i d-yeǧǧa ur ttɣarayent ara. Newton gar wid i d-isnulfan asiḍen (calcul), yufa-d tifeɣt n tiddit n tafat (optique).Ɣef umussu (amimeḍ), Newton isnulfa-d kraḍ ilugan, seg tid I d-iffeɣen alugen n uselmem anmeɣrad (gravitation universelle).

Newton sir Isaac ilul ass n 25 dujember 1642 di temdint Woolsthorpe (tamurt n Legliz), mi zrin sin wagguren ɣef tmettant n baba-s. Yemma-s Hannah teǧǧa-t i jidda-s ad t-id-tessker.

Newton ikfa taɣuri-ines tamezwarut di Trinity College n Grantham. Deg useggas 1661 ikcem ɣer tesdawit n Cambridge ikemmel taɣuri armi d aseggas 1665 ansa i d-iffeɣ s turagt (licence), aseggas-a i d-teḍra temsalt n tteteffaḥt is-d ildin allen ɣef ujebbud n tfekkiwin (attraction des corps).

Deg useggas 1667 Newton yuɣal d imekki di tesdawit Cambridge. Deg useggas 1666 isnulfa-d asiḍen (calcul). Deg useggas 1669 yuɣ amḍiq d aselmad n tusnakt di tesdawit n Cambridge. Newton yerra aṭas lmendad-is ar tiddit n tafat, deg useggas 1672 Newton yeɛreḍ ad d-yaf tifeɣt n ini (couleur) n tafat, inna-d: “Tafat d asmlili n iẓenẓaren n ini”.

Deg useggas 1686 isnulfa-d tilḥi (dynamique) s lsas n kraḍ ilugan n umussu:

  • Amenzay amenzu: Tafekka ur tettmimiḍ ara neɣ amussu-ines ur ittbeddil ara (tazzla-ines), ma illa azal n tmernit n imsedda (somme véctorielle) n tezmert i tt-yeɛnan d ilem.
  • Amenzay wis-sin : Lsas n tilḥi

Newton, iqqen timzizzelt (accéleration) n tfekka ɣer tezmert i tt-yeɛnan: F=ma

F : tazmert (N) m : tazsit n tfekka (kg) a: timzizzelt m/s2

  • Amenzay wis-kraḍ: Tigawt d tesdmert (action-réaction)

Ma illa tafekka 1 tedemmir tafekka nniḍen 2 s tezmert f1,2, ihi, tafekka tis-snat tettara-d I tfekka 1 tazmert f2,1: f1/2+f2/1=0

Newton iddem-d ilugan-a iseqdec-iten ɣer wid n Kepler, sway i d-yufa: kra n tfekka illan di tallunt (espace) neɣ deg umḍal, tettaɣ-itt tazmert i wumi semman aselmem (gravité).

Yura daɣen Philosophiae Naturalis Principia Mathematica deg useggas n 1687. Ilmend n wayen iqdec d wayen i d-ifka, isem-is yuɣ aferdis (unité) n tezmert (N).

Tamselyut[ẓreg | ẓreg aɣbalu]