Aller au contenu

Imseɣret amaziɣ

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.

Kker a mmi-s umaziɣ! d imseɣret n yimaziɣen, yura-t Muḥend Yidir At Amran, mi yella di lɛemr-is 24 isseggasen (1948) deg uɣerbaz Ben Aknoun (Ldzayer).

Kker a mmi-s umaziɣ !
Iṭij nneɣ yuli-d,
Aṭas ayag' ur -t-zriɣ,
A gma nnuba nneɣ tezzi-d.
Azzel in-as i Masinisa :
Tamurt-is tuki-d ass a,
Win ur nebɣa ad iqeddem,
Argaz seg-neɣ yif izem.
In-as, in-as i-Yugurta :
Arraw-is ur-t-ttunn ara,
Ttar ines d-a-t-id-rren,
Isem-is a-t-id-sekfken.
I Lkahina Icawiyen
A tin is ddan irgazen
In-as ddin i ɣ-d-ǧǧa
Di laɛmer ur-ten-tett'ara.
S umeslay nneɣ a nili,
Azekka ad yif idelli,
Tamaziɣt ad tgemmu ad ternu,
D asalas bwemteddu.
Seg durar durar id tekka tiɣri,
S amennuɣ nebda tikli,
Tura,tur'ulac akukru,
A nerrez wala a neknu.
Tamurt Lezzayer ɛzizen
Fell-am a nefk idammen,
Igenni-m yeffeɣ-it usigna
Itij-im d lhuriya.
A lbaz n tiggureg yufgen,
Siwd azul i watmaten,
Si terga Zeggwaɣt ar Siwa,
D-asif idammen a tarwa.