Imeɣrawen

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Imeɣrawen d Imaziɣen i yekkan-d seg temwaya n Ijnaten (Zénètes s tefransist).

Iẓuran[beddel | edit source]

Imeɣrawen kkan-d si wefrak n Medɣas/Madɣis (Imedɣassen), d atmaten n At Yefren d Irnayen acku ɣef wayen U Xeldun, Imeɣrawen d Ifren d Irnayen d atmaten n Meɣra (Ameɣra/Ameɣraw).