Iẓariyen

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Iẓariyen

Timnaḍin akked amur ameqqran n yimezdaɣen
Azerbijan d Iran
Tutlayin
azéri (fr) Suqel
Ddin
Taciɛit d Tasunnit
Igududen wid ay asen-yettilin
Peuples turciques (fr) Suqel

Iẓariyen (/ˌæzərbaˈdʒɑ:ni/; (بالأذرية: Azərbaycan Türkleri), Azerbaycan) d tawsit yettmeslayen taṭurkit yettidiren s wudem ameqqran deg Tmurt n Azerbijan. Qqaren-asen ula iturkiyen n azarbayjan (Azərbaycan Türkləri) , zedɣen deg yiwen n wemkan ameqqran, yellan si Qquqaz ar Iran d imuslemen s waṭas, ɣur-sen agraw n yidles am win Iran, d win turkya d win quqaz.