Hänsel d Gretel

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Hänsel d Gretel
Hansel-and-gretel-rackham.jpg
Origin
Author Brothers Grimm Suqel
Original name Hänsel und Gretel
Characteristics
Genre children's literature Suqel
Language talmanit
Unuɣ (1909) n Arthur Rackham
Wilhelm Grimm d gma-s Jacob Grimm

Hansel d Gretel, neɣ s tutlayt talmanit Hänsel und Gretel d wiyet n tmacahutt mucaɛen si tmurt n Lalman (Jirmani), id yeffɣen deg 1812 sɣur imyura : Wilhelm Grimm d gma-s Jacob Grimm.

Hansel d Gretel d yiwet n tmacahutt imucaɛn aṭas ger yakk t i yuran watmaten Grimm. Teffeɣ-d di Fransa deg 1985 ar tizrigin 'Michel Albin', teḥka-tt-id 'Sarah Hayes' s tugniwin n 'Colin Hadley'.

Amyaru d umedyaz Essaid At Maamar yessuqel-d u yemsas-d (adapter) tamacahutt agi ar tutlayt taqbaylit. Isem-awen n Hänsel akw d Gretel, yerra-ten s teqbaylit: Ḥmiṭuc d Duduc. Attan amek i tella temsast n tmacahutt agi ar taqbaylit. Atan wedris amek i yella (sɣur imyura.net): Ḥmiṭuc d Duduc

Taḥkayt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Hansel d Gretel, s tewzel, wigi d sin watmaten, aqcic Hansel s weltma-s Gretel, d arraw n yiwen umzenzu n tesfaḍ, sbeɛden seg wexxam i wakken ad qelben af yiwen ugummu di tisgi. Yufa-d lḥal d iḍ, dɣa ṭsen armi s tufat (taṣebḥit), zdat n yiwet n tiɣremt (château) iččur d cakulat d yal tawsit (genre) n tiziḍanin. Lameɛna ur ẓran ara belli d yiwet n temhergit (taseḥḥart : sorcière) i izedɣen din, isem-is 'Massepain'. Hansel i ttwaṭef d ameḥbus, ma d Gretel tenna-yas d temhergit ad sewǧed i usewwi, dɣa Gretel teḍqer-is ar timest, u tesefɣ-ed gma-s d yal aqcic i yellan di takurmut (prison).


Tamselyut, Iseddagen & Izdayen Iberraniyen[ẓreg | ẓreg aɣbalu]