Ayda

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Ayda d yiwet n tceqquft n l'opéra i yurra yiwen n utelyani umi qqaren Verdi.

Abrid amezwaru anda id ɛedda deg temdint n Lqahira deg tmurt n Maṣer deg usegwas n 1871.

Taceqquft aggi tettemeslayed ɣef yiwet n tallit uqbel talalit n sidna ɛissa.

Deg tgelda n Maṣer, yella yiwen ugellid (isem-is : ) yesɛan yelli-s (umi qqaren: Amneris). Yelli-s aggi teɛceq deg yiwen n usardas n Baba-s. Aserdas aggi (isem-ines : Ɣadames), netta, iḥemel yiwen n teqcict (isem-is : Ayda). Ayda nettat d taklit n yelli-s n ugellid n Maṣer. Dɣa yelli-s n ugellid n Maser (Amenris), tettasem deg tayri yellan ger Ayda akw d Ɣadames.

Yiwen wass akken, yekker traḍ ger tmurt n Maṣer akw d tmurt n Tyupia (Ethiopie). Ɣadames yella ɣef uqarruy n iṣerdasen n ugellid n Maṣer (général). Irruḥ dɣa ad yennaɣ.

Ɣadames irrebaḥ traḍ. Yuɣaled dɣa. Mid yewwed, medden akw ferḥen yiss ula d agellit n Maṣer. Iwakken ad yesnemir (remercier) yeffka-yas yelli-s ad-t yaɣ.

Macca Ɣadames akw d Ayda ur friḥen ara.