At Mnaṣer

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

At Mnaṣer (s tefresist: Menaceur), d taɣiwant n twilayt n Tipaza, zedɣen-tt 22.684 n yimezdaɣen (amur ameqqran seg-sen ssawalen s tmaziɣt). Deg tallit n tuṭṭfa tafṛensist, llan ɣɣaren-as Marceau.