Asebter agejdan

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
(Yettusmimeḍ seg Asebtar amenzu)
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Mreḥba yis-wen ɣer Wikipedia
Asenfaṛ n tasanayt tilellit i tzemrem ad tsileɣem
4 858 imagraden s teqbaylit, nebɣa kteṛ !
Larebɛa 21 tuber n 2020.
Amedya i tilifun i ttwerfeden
Wikipedia s tutlayin timaziɣin nniḍen:
Tacawit - Tacelḥit - Tarifit - Tamaziɣt n weṭlas alemmas - Tamaziɣt tafuṣḥit tamerrukit

Amagrad n wass

Tafrikt

Tafrikt (neɣ Tafriqt) d yiwen seg yimenẓawen umi mechur (yettwassen) yisem deg umaḍal. Acku, medden ur tt-ssinen ara dima s wayen yelhan. Aṭas n medden deg umaḍal ur nessin ara ɣef Tefrikt amur ameqran, ttxayalen-tt d akal anda ay yugar ccwal, imgura (war) akk d imenɣan, d akal kan anda ay ttmettaten igerdan si laẓ yernu gten (tuqqten) deg-s waṭṭanen, d akal n lqella n cci anda medden akk d igellilen. (Kemmel taɣuri...)

Tteṣwira n wass

21 Tuber

Alfred Nobel

Wid ilulen ass n 21 Tuber

Wid yemmuten ass n 21 TuberTazwart

Wikipedia d asenfaṛ n tasanayt tamazdayt iserkeben ɣef Internet, tameɣradit, agettutlayt dɣa tessexdem s amenzay n wiki. Amesɣaru n Wikipedia d tufka n ugbur ilelli. Yal yiwen yezmer ad t-iseqdec, ad t-ibeddel, ad t-isileɣ.

Asegrer n usenfaṛ agi i sbadu s imenzayen imsnulfuyen. Agbur-is i seḥbiber s licence Creative Commons by-sa dɣa yezmer ad yilli yenɣel s turagt nni — ɣas ma i amesɣaru amzenzi — s leqdar n tiwtiltin.

Imira, Wikipedia s teqbaylit i ttkel 4 858 imagraden.

Attekki

Yal yiwen yezmer ad yernu s udwal agbur s weskar uqqin, ilaq kan ilugan ad illin qaderen; amedya: aselken n ugbur neɣ asidmer n imagraden.

Llan aṭas isebtaren n tallalt, ladɣa iwakken ad nesnulfu amagrad, ad nbeddel asebter neɣ ad ad nesɣer-d tugna. Tzemrem ad tsersem asteqsi.

Tajmaɛt

Deg Aɣrud, 10 108 imiḍanen n imseqdacen snulfan ɣef Wikipedia, dɣa, gar-asen, 21 llan urmiden deg ayyur aneggaru. Akk wid yesnulfan imagraden, sseqdacen s lbaṭel ; Sileɣen tajmaɛt tamazdayt, war aɣella, anda imedrawen Sersiyen ussisen-nsen deg isenfaṛen isentalen dɣa d aṭas tallunin n amyannan.

Isqardecen d tamawin af imagraden: ansuf yis-sen! Isebtaren n amyannan seqdacen i ussegrew n tisnezgimin d timaduzin iwakken ad nsileɣ imagraden.

Isenfaren aytmaten

Wikamawal
Wikamawal
Amawal ameɣradi