Antraktika

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Tagertilt n Antraktika s yini azeggaɣ

Antractikad y amenẓaw id yezgan deg tama n wneẓul n tegnit. Tajumma-nnes 14.000.000 km2 (yikilumitren imkuẓen). Ur llin yimezdaɣen urkiden deg umenẓaw-a, maca llan wazal n 1000 n yimezdaɣen imaranen, amur ameqran seg-sen d imusnawen seg tmura yemgerraden n umaḍal.


Imenẓawen n Umaḍal

Tamrikt

Turuft

Tafriqt

Asya

Tagarawt

Antarktik