Aller au contenu

Amidag arumi

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
amidag arumi di yiwet n tmeqbert


Amidag arumi d azamul yettwasnen di Tmasiḥit i yettmeslayen af usebbel yexdem Yasuɛ Lmasiḥ akken id-qqar Tibibelt ( Tabrat tamezzwarut i wat Kurentus taseddart tis 18 ) ; izamulen igejdanen n umidag d amidag alatini (✝) d umidag agrigi (✚) d xilla n yimedyaten fella-s seg udlis arumi

tettak Tamasiḥit timegdelt i xilla n yizamulen akka am umidag mi ara nwali ar wayen id-yekkan seg tebrat n Kurentus 18/1 d tebrat tmezzwarut ar Kurentus 22/1 rnu-as tabrat i ɣalatya 1/3 yettwabder-d umidag deg lahd amaynut 27 iberdan tettwabder-d tigawt n umdag 49 n yiberdan .