Addenfil

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

(Azyam)

(Fr: dauphin, UK: dolphin)

yekka-d seg uẓar (DNFL), yemmal-d anamek n wayen zuren. Aqerruy-is iddukkel akked tuyat-is, Sawalen-as akka, acku ur yesɛi ara amgerḍ.Sawalen-as diɣen Azyam; Addenfil d amsuṭṭaḍ.Yesɛa deg teɣzi gar ukkuẓ d sḍis n yiɣallen (si snat ar tlata n lmitrat).Tafekka-s d tameqqrant, ɣur-s aqamum d aɣezzfan. Sufella n uɛrur-is, yesɛa tiferret n uɛrur (tijifert). Taṣeṭṭa-s teɛwej ɣer yidisan (s tehri) am Tizmekt. Iḥemmel ad iɛumm aṭas, ittneggiz nnig waman, yerna xfif. Yettɣawal, ittnecṛaḥ d yimdanen.Tiɣri-s telha aṭas.Ma d tadenfilt d unti, netta-t tettɣawal, arnu diɣen tettnecṛaḥd yimdanen.Temgarad ɣef uddenfil deg yini akked lɛumm.Taddenfilt ur tettɛummu ara weḥd-s, maca tettɛummu d igrawen.