Abranis

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Abranis
Lexbar s umata
Leṣnaf rock (fr) Suqel
Iɛeggalen
Prizes

Abranis d tarbaɛt n 'rock' aqbayli i d-ilulen di 1967 i yuɣalen mucaɛen di talit n iseggasen n 70/80, ama di tmazɣa, ama di Franṣa, ama deg umaḍal s umata. D sin n yergazen i yellan s deffir n tlalit n Abranis: Karim ar tgiṭart, s yisem-is unṣib SID Muḥend Tahar, d Camy Lbaz, win yellan ar tuddsa, s yisem-is unṣib Cemini Abdelqader. Deg 1973, rnan-d ɣur-sen Arezqi Barrudi ar la batterie, d Hacmi Bellali ar la basse. Ger tezlatin-nsen i yeswasnen : Linda, M'liyi Kan, Tizizwa, Abehri. Tarbaɛt n Abranis tuɣal tebḍa deg 1995.

Tamedurt n Abranis[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Abranis d timidrant(concept),maci d agraw ameslugen(standard) i isebken ɣef kra n yemdanen. D timidrant timezgi,(constante) yettnernin,i d-yufranen mačči kan deg ugafa n tefriqt maca deg tmura umaḍal akk –it. Adlis n ureɣ d inigi ɣef ayen i d-uran fell-as di site officiel ama si lmerruk neɣ lkanada, si Lurup, si Californie neɣ si Japon.

Abranis d timidrant, d azawan, d tawila(style), d tarbaєt, ini-d madi d tamrist(entreprise) yessedduy win i tt-id yesbedden s wudem unṣib deg useggas 1976 . D acennay,d ameskar,d amedyaz di terbaєt d win iwimi qqaren KARIM ABRANIS isem-is Sid Mohand Tahar. Ad tafem tameddurt-is d tebdert iɣeyyaden-is(musiciens) id yettekin di tmacahutt n ibranisen di site officiel n taggayt www.abranis.com.

Iḍebsiyen n Abranis[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

  • 1 Iḍebsiyen 45t
Itri lefjer
T-djaaled
Talit 1973
El musiqa
Linda 1974
Amezruy
Weṣaɣ kem 1975
  • 2 1977
Yemma
ɣas jerhaɣ
Ddelbaɣ smaḥ
Cenuɣ 'le blues'
Stasrrih nebɣa ansarraḥ
Lliɣ d Lbaz rrtaḥaɣ
Ayahbib t-gezmed ul-iw
Iɛeda fell-ak zman
  • 3 1980
Atizizwa
Tiḥmartin
Nek ray-iw
Aṭas
Ameksa
Ayaw ma n-ruh
Tilleli
Tezza fetwanza
  • 4 aḍebsi Imeté n tayri 1978
Ayen ɣizdin
Tasusmi
Iggeder amerzu
Imeṭi tayri
Tameɣra
Aqessam
Amjaḥ
Amezruy
  • 5 aḍebsi Abeḥri 1983
Abeḥri
Id d wass
Ixxaq Wul
Tadukli
Tassusmi
M'liyi kan
Aqwdar
Acetki
  • 6 aḍebsi Amezruy usrid 1987
Iɛeda fell-ak zman
Timlilit
Taferka
Linda
Yettru yezr-iw
Itri lefjar
ɣas jerḥaɣ
ɣur-k i-n-menna
Yemma
Cnuɣ 'le blues'
  • 7 aḍebsi wali kan 1993
Wali kan
Ayen ɣizdin
Aqwdar
M'liyi Kan
A qessam
Tirni
Yifit wi ruḥen
A leflani
Iggeder amerzu
Acetki
Imeṭi tayri
Amaziɣ
  • 8 (Karim Branis weḥdes)2004
Mqidec
Ali abenay
Aḥecad
Targit
Distrait
Abrid abrid
Tilawin
'Rock' Tura
  • 9 best of live (srid)2010
a yema
abeḥri
chenagh le blues
lynda
ixaq wul
el qum agi
m'liyi kan
tamacahuts (belaid branis)
ghurek i n'menna
tihmartine
id ed was
wali kan
  • 10 aḍebsi RWAYEH 2011
Adfel
Tilisa t'mazgha
Aw irohen
Tablat semden
Aseggas-a
Tanina
Lehbab
Nek ttrugh
Imdawiyen
Ansuf

Tamselyut[ẓreg | ẓreg aɣbalu]