A Vava Inuva

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
A Vava Inuva
Yidir album Suqel
Publication date 1976
Characteristics
Genre Aẓawan aqbayli
Other works
Composer Yidir

A Vava Inuva d album yettwasnen n useggas n 1976 n ucennay Aqbayli Yidir, deg-s tizlitt yesɛan isem aluman (même) "A Vava Inuva", deg-s diɣen tezlatin nniḍen am "Azwaw", "Zwit Rwit" (laṣṣel n tezlitt "El harba wine" n Xaled), "Ssendu" akk-d "Cfiɣ".

Tezlitt: "A Vava Inuva"[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

"A Vava Inuva", d tezlitt n wezwel deg welbum. D tezlitt tamezwarutt n Tefriqt Ugafa ig wḍen ɣeṛ weswir agraɣlan. Yecna-tt Yidir d tcennayt Mila.

Tezlitt-ayi tettsuqel ɣeṛ waṭaṣ n tutlayin am teɛrabt, tespenyult, tefrensist, tagrikit d tiyaḍ. David Jisse akk-d Dominique Marge sufeɣ-n taḍrist tafransist s yissem "Ouvre-moi vite la porte" (Ɣiwel ldi-yi-d tawwurt). Acennay agriki Katevas ysuffeɣ taḍrist tagrikit "An ginotane" (s tegrikit Αν γινότανε) akk-d Efi Strati. Tabidyut deg YouTube.

Imeslayen n tezlitt A Vava Inuva[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Txilek ldi-yin tabburt a Vava Inuva a Vava Inuva

Čenčen tizebgatin-im a yelli ɣriba ah


Ugadeɣ lwaḥc elɣaba a Vava Inuva a Vava Inuva

Ugadeɣ ula d nekkini a yelli ɣriba ah


Amɣar yettel deg bernus yettesgal ad yettẓiẓin

Mmis yettḥebbir i lqut ussan deg uqarru-s tezzin

(x2)


Tislit deffir uzeṭṭa tessallay tijebbadin

Arrac zzin-d i temɣart asen tesɣar tiqdimin

(x2)


ya lala ya lalala Arrac ezzin di temɣart

ya lala ya lalala asen tesɣar tiqdimin


Txilek ldi-yin tabburt a Vava Inuva a Vava Inuva

Čenčen tizebgatin-im a yelli ɣriba ah


Ugadeɣ lwaḥc elɣaba a Vava Inuva a Vava Inuva

Ugadeɣ ula d nekkini a yelli ɣriba ah


Adfel yessud tibbura, tuggi kecment yeḥlulen

Tajmaɛt tettsargu tafsut aggur d itran ḥejben

(x2)


Ma d aqejmur n tassaft idegger akken idenyen

Mlalen d akk at waxxam i tmacahut ad slen

(x2)


ya lala ya lalala, mlalen d akk at waxxam

ya lala ya lalala I tmacahut ad slen


Txilek ldi-yin tabburt a Vava Inuva a Vava Inuva

Čenčen tizebgatin-im a yelli ɣriba ah


Ugadeɣ lwaḥc elɣaba a Vava Inuva a Vava Inuva

Ugadeɣ ula d nekkini a yelli ɣriba ah

Umuɣ n tezlatin n welbum[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

 1. A Vava Inuva
 2. Isefra
 3. Ssendu
 4. Azger
 5. Muqleɣ
 6. Zwit Rwit
 7. Cfiɣ
 8. Azwaw
 9. Tagrawla
 10. Tiɣri b ugrud
 11. Acawi
 12. Ay Arrac Nneɣ
 13. Cteduɣi
 14. Izumal
 15. L'Mut
 16. W' Ibryn
 17. Aɣrib